Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης θηλυκών ουσιαστικών (νέα ελληνικά)

Κατηγορία:Πρότυπα κλίσης ουσιαστικών (νέα ελληνικά) >>

Δείτε επίσης: Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)/θηλυκά

Θηλυκά σε -αΕπεξεργασία

{{el-κλίση-'καρδιά'}}Επεξεργασία

Οξύτονα ισοσύλλαβα σε , -ές


{{el-κλίση-'νια'}}Επεξεργασία

Θηλυκά όπως το καρδιά που προφέρονται με συνίζηση ως μονοσύλλαβα , -ες και δεν φέρουν τόνο

 • Για το νια, γράφουμε {{el-κλίση-'νια'}}


{{el-κλίση-'μαμά'}}Επεξεργασία

Οξύτονα ανισοσύλλαβα σε , -άδες

 • Για το μαμά, οκά, γράφουμε {{el-κλίση-'μαμά'}}


{{el-κλίση-'γιαγιά'}}Επεξεργασία

Οξύτονα ανισοσύλλαβα σε με δύο πληθυντικούς -ές, -άδες

 • Για το γιαγιά, γράφουμε {{el-κλίση-'γιαγιά'}}
 • Το θεια δεν φέρει τόνο.


{{el-κλίση-'ελπίδα'}}Επεξεργασία


{{el-κλίση-'σοφία'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού σε -ών


{{el-κλίση-'νότα'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα σε με δύσχρηστη τη γενική πληθυντικού -ών


{{el-κλίση-'πείνα'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα σε με τη γενική πληθυντικού -ών να απουσιάζει


{{el-κλίση-'ιδιαιτέρα'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα σε που ανεβάζουν τον τόνο στον πληθυντικό, με σημείωση για β' τύπο πληθυντικού


{{el-κλίση-'αρθρίτιδα'}}Επεξεργασία


{{el-κλίση-'θάλασσα'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα σε που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού σε -ών


{{el-κλίση-'πέστροφα'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα σε χωρίς γενική πληθυντικού

 • Για το πέστροφα, γράφουμε {{el-κλίση-'πέστροφα'}}


{{el-κλίση-'σάλπιγγα'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα θηλυκά που κατεβάζουν τον τόνο στη γενική πληθυντικού στην παραλήγουσα.
Αν θέλουμε στον κλιτικό πίνακα να εμφανίζεται και δεύτερη γενική πληθυντικού, προπαροξύτονη, προσθέτουμε την παράμετρο γπ2=1.

 • Για το έλικα, -ότητα, γράφουμε {{el-κλίση-'σάλπιγγα'}}
 • Για το γαστρίτιδα, με δύο γενικές πληθυντικού, γράφουμε {{el-κλίση-'σάλπιγγα'|γπ2=1}}
 • Για το ποιότητα, με επιπλέον λόγια γενική ενικού, γράφουμε {{el-κλίση-'σάλπιγγα'|γε=ος}}


Θηλυκά σε -ηΕπεξεργασία

{{el-κλίση-'ψυχή'}}Επεξεργασία

Οξύτονα ουσιαστικά σε : {{el-κλίση-'ψυχή'}}

 • Για το γραμμή, γράφουμε {{el-κλίση-'ψυχή'}}
 • Για το υπομονή,μόνο στον ενικό, γράφουμε {{el-κλίση-'ψυχή'|α=εν}}
 • Για το Φωτεινή, όπου δεν θέλουμε γενική πληθυντικού, γράφουμε {{el-κλίση-'ψυχή'|γπ=-}}


{{el-κλίση-'αδερφή'}}Επεξεργασία

Οξύτονα ουσιαστικά σε με διπλό πληθυντικό -ές/-άδες

 • Για το αδερφή, γράφουμε {{el-κλίση-'αδερφή'}}


{{el-κλίση-'νίκη'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα με γενική πληθυντικού -ών

 • Για το νίκη, γράφουμε {{el-κλίση-'νίκη'}}
 • Για το ασπιρίνη, γράφουμε {{el-κλίση-'νίκη'|γπ2=ων}}


{{el-κλίση-'σκόνη'}}Επεξεργασία

Παροξύτανα όπως το νίκη με δύσχρηστη οξύτονη γενική πληθυντικού.


{{el-κλίση-'ζέστη'}}Επεξεργασία

Παροξύτανα όπως το νίκη χωρίς γενική πληθυντικού.


{{el-κλίση-'ερωμένη'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις, όπως τα ουσιαστικοιημένα θηλυκά επιθέτων

 • Για το ερωμένη, γράφουμε {{el-κλίση-'ερωμένη'}}


νύφηΕπεξεργασία

Παροξύτονα θηλυκά σε με πληθυντικούς -ες και -άδες

 • Για το νύφη, γράφουμε κλίση με εσωτερικό κωδικό.


{{el-κλίση-'κατηγορουμένη'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα σε -η με προπαροξύτονο πληθυντικό σε '-ενες.

Είναι ουσιαστικοποιημένες μετοχές ή επίθετα και παρουσιάζουν διτυπίες που περιγράφονται στις παρατηρήσεις. Ειδική παρατήρηση και στο Παράρτημα.


{{el-κλίση-'λύση'}}Επεξεργασία

Αρχαιόκλιτα ουσιαστικά σε με δύο γενικές ενικού


{{el-κλίση-'ασημόσκονη'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα σε -η με σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.


{{el-κλίση-'διανοούμενη'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα σε -η όπως το διανοούμενη με διπλή γενική πληθυντικού.


{{el-κλίση-'ρίγανη'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα σε -η χωρίς γενική πληθυντικού.

 • Για το ρίγανη, γράφουμε {{el-κλίση-'ρίγανη'}}


{{el-κλίση-'δύναμη'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα Αρχαιόκλιτα ουσιαστικά σε με δύο γενικές ενικού


{{el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'}}Επεξεργασία

Θηλυκά σε -η του προφορικού λόγου, ή νεολογισμοί όπου δεν συνηθίζεται η λόγια γενική ενικού ‑έως

 • Για το παγκοσμιοποίηση, υποτάξη, γράφουμε {{el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'}}
  {{el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'}} που προσθέτει αυτόματα και σχόλιο.

Θηλυκά σε -ιςΕπεξεργασία

{{el-κλίση-'συνεργάτις'}}Επεξεργασία


Θηλυκά σε -οςΕπεξεργασία

{{el-κλίση-'οδός'}}Επεξεργασία

 • Οξύτονα θηλυκά σε -ός
 • Για το επωδός, γράφουμε {{el-κλίση-'οδός'}}
 • Για το κιβωτός με δεύτερη κλητική, γράφουμε {{el-κλίση-'οδός'|κε2=ό}}


{{el-κλίση-'νόσος'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα θηλυκά σε -ος με σταθερό τόνο και κλητική (αλλά όχι και -ο)

 • Για το νόσος, γράφουμε {{el-κλίση-'νόσος'}}

Κλίνεται όπως το 'διχοτόμος' αλλά δεν συνηθίζει τη δεύτερη κλητική ενικού.
Κλίνονται όπως το δρόμος


{{el-κλίση-'διχοτόμος'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα θηλυκά σε -ος με σταθερό τόνο και κλητική (και -ο)

 • Για το διχοτόμος, γράφουμε {{el-κλίση-'διχοτόμος'}}
 • Για το Ίος, γράφουμε {{el-κλίση-'διχοτόμος'α=εν}}

Χωρίς τη δεύτερη κλητική ενικού, δείτε το 'νόσος'
Κλίνονται όπως το δρόμος


{{el-κλίση-'άμπελος'}}Επεξεργασία

Λόγια προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος που κατεβάζουν τον τόνο και έχουν κλητική ενικού σε

Κλίνονται όπως το αρσενικό διάδρομος.


{{el-κλίση-'ήπειρος'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος όπως το άμπελος, που κατεβάζουν τον τόνο και έχουν επιπλέον κλητική ενικού (σε και σε -ο)


{{el-κλίση-'διάμετρος'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος με διπλό πληθυντικό: λόγιο και προφορικό (σε -οι και σε -ες)


{{el-κλίση-'πανσέληνος'}}Επεξεργασία

Προπαροξύτονα θηλυκά σε -ος με διπλούς τύπους πληθυντικού με διαφορετικό τονισμό.

Κλίνονται παρόμοια με το αρσενικό καρδινάλιος.

Θηλυκά σε -ω, -ως, -ωρΕπεξεργασία

{{el-κλίση-'Ρηνιώ'}}Επεξεργασία

Οξύτονα θηλυκά σε , γενική -ώς, χωρίς πληθυντικό.

 • Για το Ρηνιώ, γράφουμε {{el-κλίση-'Ρηνιώ'}}


{{el-κλίση-'ηχώ'}}Επεξεργασία

Αρχαιόπρεπα οξύτονα θηλυκά σε , γενική -ώς/-ούς: {{el-κλίση-'ηχώ'}}

 • Για το ηχώ, Λητώ, γράφουμε {{el-κλίση-'ηχώ'}}


{{el-κλίση-'τρελέγκω'}}Επεξεργασία

Παροξύτονα θηλυκά σε , γενική -ως. Σπάνιος ο πληθντικός.


{{el-κλίση-'αιδώς'}}Επεξεργασία

 • Αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -ώς, γενική -ούς χωρίς πληθυντικό
 • Για το αιδώς* Για το άλως, γράφουμε {{el-κλίση-'αιδώς'}}
 • Για το Κως που δεν έχει τόνο, δείτε {{el-κλίση-'άλως'}}


{{el-κλίση-'άλως'}}Επεξεργασία

Αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -ως, γενική χωρίς πληθυντικό

 • Για το άλως, γράφουμε {{el-κλίση-'άλως'}}
 • Για το Κως, γράφουμε {{el-κλίση-'άλως'|'''α=εν'''}}

Είναι τα αττικόκλιτα της αρχαίας δεύτερης κλίσης των ουσιαστικών.


{{el-κλίση-'βασιλομήτωρ'}}Επεξεργασία

 • Αρχαιοπρεπή θηλυκά σε -ωρ, γενική -ορος

Κλίνονται όπως το αρσενικό {{el-κλίση-'αυτοκράτωρ'}}

Δείτε και τα κοινού γένους όπως διδάκτωρ


Θηλυκά σε -ουΕπεξεργασία

{{el-κλίση-'αλεπού'}}Επεξεργασία

Ανισοσύλλαβα οξύτονα ουσιαστικά σε -ού, πληθυντικός -ούδες

 • Για το αλεπού, γράφουμε {{el-κλίση-'αλεπού'}}


Θηλυκά αρχαιόκλιταΕπεξεργασία

Με τύπους από τις αρχαίες κλίσεις τους.

Ήδη συναντήσαμεΕπεξεργασία

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 2 υποκατηγορίες, από 2 συνολικά.

Σελίδες στην κατηγορία "Πρότυπα κλίσης θηλυκών ουσιαστικών (νέα ελληνικά)"

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 43 σελίδες, από 43 συνολικά.

E