Πρότυπο:el-κλίση-'αιδώς'


↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική η αιδώς
      γενική της αιδούς
    αιτιατική την αιδώ
     κλητική αιδώ
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «αιδώς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο για θηλυκά ουσιαστικά όπως το αιδώς μόνον στον ενικό

{{el-κλίση-'αιδώς'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'αιδώς'


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl