Πρότυπο:el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η παγκοσμιοποίηση οι παγκοσμιοποιήσεις
      γενική της παγκοσμιοποίησης των παγκοσμιοποιήσεων
    αιτιατική την παγκοσμιοποίηση τις παγκοσμιοποιήσεις
     κλητική παγκοσμιοποίηση παγκοσμιοποιήσεις
Η λόγια γενική ενικού σε -εως δε συνηθίζεται σε νεότερες λέξεις.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «παγκοσμιοποίηση» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Νεολογισμοί: θηλυκά παροξύτονα και προπαροξύτονα σε , -εις όπως το δύναμη, λύση
αλλά χωρίς τη λόγια γενικά -έως. Προστίθεται αυτομάτως, παρατήρηση.


{{el-κλίση-'παγκοσμιοποίηση'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'παγκοσμιοποίηση'


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα χρήσης

επεξεργασία

Τα περισσότερα είναι προπαροξύτονα σύνθετα.


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl