↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η λύση οι λύσεις
      γενική της λύσης* των λύσεων
    αιτιατική τη λύση τις λύσεις
     κλητική λύση λύσεις
* παλιότερος λόγιος τύπος, λύσεως
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «λύση» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Θηλυκά παροξύτονα αρχαιόκλιτα σε , -εις με διπλή γενική ενικού -ης και -εως και σταθερό τόνο σε όλες τις πτώσεις.


{{el-κλίση-'λύση'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'λύση' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

  • Για τα πόλη, λύση, γράφουμε {{el-κλίση-'λύση'}}
  • Για το ζέση, γράφουμε {{el-κλίση-'λύση'|α=εν}}
  • Για το Άλπεις, γράφουμε {{el-κλίση-'λύση'|α=πλ}}

Δείτε επίσης επεξεργασία


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl