↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η πείνα οι πείνες
      γενική της πείνας
    αιτιατική την πείνα τις πείνες
     κλητική πείνα πείνες
Η γενική πληθυντικού σε -ών δε συνηθίζεται.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «πείνα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο κλίσης για παροξύτονα θηλυκά ουσιαστικά σε που δεν έχουν γενική πληθυντικού.
Είναι ποικιλία της κλίσης {{el-κλίση-'σοφία'}}
Δείτε και αυτά που έχουν δύσχρηστη γενική πληθυντικού στο πρότυπο {{el-κλίση-'νότα'}}


{{el-κλίση-'πείνα'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'πείνα' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

  • Για το λάβα, σάχλα, γράφουμε {{el-κλίση-'πείνα'}}
  • Για το πληθώρα, γράφουμε {{el-κλίση-'πείνα'|α=εν}}


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl