Κατηγορία:Επίθετα με κλίση όπως το 'μέγιστος' (αρχαία ελληνικά)

γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική μέγιστος μεγίστη τὸ μέγιστον
      γενική τοῦ μεγίστου τῆς μεγίστης τοῦ μεγίστου
      δοτική τῷ μεγίστ τῇ μεγίστ τῷ μεγίστ
    αιτιατική τὸν μέγιστον τὴν μεγίστην τὸ μέγιστον
     κλητική ! μέγιστε μεγίστη μέγιστον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ μέγιστοι αἱ μέγισται τὰ μέγιστ
      γενική τῶν μεγίστων τῶν μεγίστων τῶν μεγίστων
      δοτική τοῖς μεγίστοις ταῖς μεγίσταις τοῖς μεγίστοις
    αιτιατική τοὺς μεγίστους τὰς μεγίστᾱς τὰ μέγιστ
     κλητική ! μέγιστοι μέγισται μέγιστ
    δυϊκός  
ονομ-αιτ-κλ τὼ μεγίστω τὼ μεγίστ τὼ μεγίστω
      γεν-δοτ τοῖν μεγίστοιν τοῖν μεγίσταιν τοῖν μεγίστοιν
2η&1η κλίση, Κατηγορία 'μέγιστος' όπως «μέγιστος» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

2η κλίση - προπαροξύτονα επίθετα σε -ος, -η, -ον

μέγιστος, ἡ μεγίστη, τὸ μέγιστον

Δείτε και την Κατηγορία όπως το 'λόγιος' με -ος, -α, -ον


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{grc-κλίση-'μέγιστος'}}