Παράρτημα:Επίθετα και μετοχές (νέα ελληνικά)/σημειώσεις


Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Παράρτημα:Γραμματική » Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές -&- σημειώσεις
για τους συντάκτες: όλα τα Πρότυπα κλίσης επιθέτων
    και Module:el-adj-decl


Επίθετα και μετοχές (νέα ελληνικά)

1. Πίνακας καταλήξεων
2. Κλιτικά παραδείγματα
3. Αναλυτικά: σημειώσεις
3.1. Επίθετα: είδη, Παραθετικά   
3.2. Μετοχές: άκλιτες, κλιτές
4. Πηγές
5. Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων


Νεοελληνικά επίθετα και μετοχές.

Πηγές
Επιπλέον παρατηρήσεις υπάρχουν μέσα στους κλιτικούς πίνακες συγκεκριμένων λημμάτων.

Εισαγωγή

επεξεργασία

Το επίθετο είναι μέρος λόγου που αποδίδει μία ιδιότητα ή ποιότητα σε ένα ουσιαστικό.

μικρό παιδί, μεγάλος άνθρωπος, κόκκινο μήλο, γλυκιά ζωή

Το επίθετο συμφωνεί με το ουσιαστικό που συνοδεύει ως προς το γένος, τον αριθμό και την πτώση.
Οι μετοχές έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του επιθέτου και κλίνονται όπως τα επίθετα.

χαρούμενο παιδί, δαγκωμένο μήλο

Πολλά επίθετα ή μετοχές είναι και ουσιαστικοποιμένες. Δείτε σημειώσεις για τη μετακίνηση του τόνου.

ο ενήλικος άνθρωπος > o ενήλικος
η εφαπτόμενη ευθεία > η εφαπτομένη

Τα περισσότερα επίθετα έχουν #παραθετικά (βαθμούς σύγκρισης: θετικό, συγκριτικό, υπερθετικό)

Ως προς την κλίση

Ως προς τα γένη των καταλήξεων

Ως προς τις συλλαβές

Ως προς τον τονισμό

Άλλα χαρακτηριστικά

Διαφορετική η σημασία του επιθέτου ως επωνύμου (οικογενειακό όνομα).

Ποιο είναι το επίθετό σας;


Σημείωση: Υπάρχουν και ουσιαστικά σε επιθετική λειτουργία. Αρσενικό, συνήθως και θηλυκό, αλλά χωρίς ουδέτερο.

ο Σκανδιναβός ως ουσιαστικό, ο σκανδιναβός ως επίθετο

Επίσης, δείτε και επιθετικός προσδιορισμός


Παραθετικά

επεξεργασία
για τους συντάκτες: τα πρότυπα
{{παραθετικά}}   {{χπ}}   {{συγκρ}}   {{υπερθ}}

(Χρειάζεται επεξεργασία)

Βαθμοί σύγκρισης: θετικός βαθμός, συγκριτικός βαθμός, υπερθετικός βαθμός (σχετικός ή απόλυτος).
Ο συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός σχηματίζονται είτε μονολεκτικά, είτε περιφραστικά.
Δεν υπάρχουν βαθμοί σύγκρισης ούτε μονολεκτικοί, ούτε περιφραστικοί (Κατηγορία:Επίθετα χωρίς παραθετικά)

Θετικός βαθμός

Συγκριτικός βαθμός:

Υπερθετικός βαθμός:

  • Συγκρίνοντας το σύνολο, δηλώνει ότι το ουσιαστικό έχει μία ιδιότητα στον υπέρτατο βαθμό απ' όλα τα άλλα
  • μονολεκτικά: απόλυτος υπερθετικός βαθμός: επίθετα σε -τατος όπως ομορφότατος, πληρέστατος
  • περιφραστικά: σχετικός υπερθετικός βαθμός:

Ανώμαλα παραθετικά:

  • ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ


Δείτε και τα παραθετικά των επιρρημάτων. (Κατηγορία:Επιρρήματα (νέα ελληνικά))

Κατηγορία:Μετοχές (νέα ελληνικά)

Οι μετοχές έχουν ιδιότητες που μετέχουν στις ιδιότητες του ρήματος (διάθεση, χρόνος) και στις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση). Από τις πολλές μετοχές (για κάθε χρόνο) των αρχαίων ελληνικών, απέμειναν στα νέα ελληνικά

Όλα τα άλλα είδη Κατηγοριών χρόνων αφορούν αρχαιόπρεπες ή αρχαίες μετοχές που επιβιώνουν σε παγιωμένες εκφράσεις.

όπως ενεστώτα: άγων, άγουσα, αορίστου: πληγείς, παρακειμένου: καθεστηκυία, τεθνεώς,
→ δείτε  Κατηγορία:Μετοχές (νέα ελληνικά)

Κατηγορία:Μετοχές ενεργητικού ενεστώτα - άκλιτες (νέα ελληνικά)

Η άκλιτη νεοελληνική μετοχή σε -οντας , -ώντας κατ' εξαίρεσιν δεν λειτουργεί σαν επίθετο, αλλά σαν επίρρημα.

Για κάθε ρήμα ενεργητικής φωνής, στο ενεστωτικό θέμα προστίθεται

Ρήματα αποθετικά (που δεν έχουν ενεργητική φωνή) δεν την σχηματίζουν

Σχηματίζονται με συστηματικό τρόπο. Μοιάζουν πολύ με γερούνδια άλλων γλωσσών (αγγλικά -ing). Η σημασία τους είναι πάντοτε

  • καθώς + κάνω ή έκανα ή έχω κάνει αυτό που δηλώνει το ρήμα (σαν χρονικά επιρρήματα)
  • επειδή / με τον τρόπο που + κάνω ή έκανα ή έχω κάνει αυτό που δηλώνει το ρήμα (σαν τροπικά επιρρήματα)

Παράδειγμα

  • — Πότε γνώρισες τον Χ; — Σπουδάζοντας στην Αγγλία, τον γνώρισα στο πανεπιστήμιο.
  • — Πώς χτύπησες; — Χτύπησα πέφτοντας από τη σκάλα.


Από τα αρχαία