Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

τεθνεώς < αρχαία ελληνική τεθνεώς, μετοχή ενεργητικού παρακειμένου (τέθνηκα) του ρήματος θνῄσκω

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

τεθνεώς, τεθνεώσα, τεθνεός

  • (λόγιο) ο νεκρός
    • Αλλ’ όταν ζει τις τεθνεώς· όταν καρδίαν πλέον / δεν έχει, και απώλεσε παν όνειρον ωραίον, / τότε θρηνείτε. (Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Στιγμαί Μελαγχολίας)
    • Εξωμολόγησεν εις τον Δεσπότην τους φόβους του, εξεμυστηρεύθη τους ενδοιασμούς του, απεκάλυψε την αδυναμιαν του, αλλ' ο γέρων τον ενουθέτησε, τον επέπληξε, τον ενεθάρρυνε, τον εβεβαίωσεν ότι θα συνηθίση και αυτός καθώς τόσοι άλλοι εις την φρίκην του θανάτου, ανύψωσε το φρόνημά του υποδεικνύων το μεγαλείον της αποστολής του ιερέως παρά την κοίτην του αποθνήσκοντος και τον λάκκον του τεθνεώτος. (Δημήτριος Βικέλας, Ο παπα-Νάρκισσος)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

ΕκφράσειςΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Πτώση Ενικός Πληθυντικός
Ονομαστική τεθνεώς τεθνεῶσα τεθνεώς/
(τεθνεός)
τεθνεῶτες τεθνεῶσαι τεθνεῶτα
Γενική τεθνεῶτος τεθνεώσης τεθνεῶτος τεθνεώτων τεθνεωσῶν τεθνεώτων
Δοτική τεθνεῶτι τεθνεώσῃ τεθνεῶτι τεθνεῶσι(ν) τεθνεώσαις τεθνεῶσι(ν)
Αιτιατική τεθνεῶτα τεθνεῶσαν τεθνεώς/
(τεθνεός)
τεθνεῶτας τεθνεῶσας τεθνεῶτα
Κλητική τεθνεώς τεθνεῶσα τεθνεώς/
(τεθνεός)
τεθνεῶτες τεθνεῶσαι τεθνεῶτα
Πτώσεις Δυικός
Ονομαστική-Αιτιατική-Κλητική τεθνεῶτε τεθνεώσᾱ τεθνεῶτε
Γενική-Δοτική τεθνεώτοιν τεθνεώσαιν τεθνεώτοιν

  ΜετοχήΕπεξεργασία

τεθνεώς, τεθνεῶσα, τεθνεώς/τεθνεός