Επίθημα

επεξεργασία

-ing (en)

 1. γερουνδιακή κατάληξη μετοχών ενεστώτα αγγλικών ρημάτων
  read > reading (διαβάζοντας)
 2. κατάληξη άκλιτων ουσιαστικοποιημένων γερουνδίων
  reading (το διάβασμα)
 3. επίθημα για το σχηματισμό ουσιαστικών με πρώτο συνθέτικό άλλο μέρος του λόγου, εκτός από ρήμα. Δηλώνει υλικό ή μια διαδικασία.
  ferryboat > ferryboating (ταξιδεύω με ferryboat)
  wildcard > wildcarding

Δείτε επίσης

επεξεργασία