Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:χπ/οδηγίες. [επεξεργασία]Πρότυπο για επίθετα ή επιρρήματα χωρίς παραθετικά, για κάθε γλώσσα
Το πρότυπο {{χπ}} σημαίνει {{χωρίς παραθετικά}}
Εντάσσει σε Κατηγορία:Επίθετα χωρίς παραθετικά (τάδε γλώσσα)

{{χπ|<κωδικός iso γλώσσας>}}
χωρίς ένδειξη κωδικού γλώσσας, εννοούνται τα νέα ελληνικά (el) αυτομάτως


Για τα επιρρήματα πρέπει να προσθέσουμε την παράμετρο |επίρ=1. Π.χ.

{{χπ||επίρ}}

Στη θέση#2 της γλώσσας, εννοούνται τα νέα ελληνικά. Θα ενταχθεί στην Κατηγορία:Επιρρήματα χωρίς παραθετικά (νέα ελληνικά)


Και

 • Παράμετρος μηδέν |0= για αφαίρεση παρένθεσης.
 • Παράμετρος δύο μηδενικά |00= δεν εντάσσεται σε καμία Κατηγορία.

Για τους συντάκτες άλλων γλωσσών, εναλλακτική πληκτρολόγηση του προτύπου με {{nc}} δηλαδή {{not comparable}}

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1= ο κωδικός iso της γλώσσας
  αν η θέση μείνει κενή, εννοείται ο κωδικός el (νέα ελληνικά)
  καλείται και ονομαστικά |γλ= ή |lang=

Ονομαστικές παράμετροι
Προαιρετικές:

 • |γλ= ή |lang= εναλλακτικά για την αριθμητική |1=
 • |επίρ= ή |adv= για Επιρρήματα. π.χ. γράφουμε |επίρ=1 ή |adv=1
 • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση
  γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |0=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  γράφουμε |00=x ή |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |ascii= κωδικός ascii, αν χρειαστεί, για σωστή κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα

Προβλήματα

.