Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:συγκρ/οδηγίες. [επεξεργασία]


 • {{συγκρ}}   εμφανίζει:   συγκριτικός βαθμός   Δεν εντάσσει σε καμία κατηγορία

Στη θέση#1 γράφουμε το επίθετο ή το επίρρημα.
Στη θέση#2, τον κωδικό γλώσσας: αν είναι κενή, εννοούνται αυτομάτως τα νέα ελληνικά (el). Εντάσσει σε Κατηγορία:
Για νεοελληνικά επίθετα όπως το καλύτερος γράφουμε σκέτο

Για επιρρήματα όπως το καλύτερα προσθέτουμε |επίρρημα=1.

Mε κωδικούς άλλων γλωσσών εντάσσει στις δικές τους Κατηγορίες. Π.χ.

 • Για επίθετα {{συγκρ|good|en}}, για επιρρήματα {{συγκρ|bien|fr|adv=1}}

Αν θέλουμε, άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου στη θέση#3

Σκέτη η έφραση χωρίς σύνδεσμο αλλά να μπει στην Κατηγορία η σελίδα μας: βάζουμε μόνο τον κωδικό γλώσσας στη θέση#2

 • {{συγκρ||el}}   εμφανίζει:   συγκριτικός βαθμός και εντάσσει στη σχετική Κατηγορία
 • {{συγκρ||en}}

Αναλυτικές εξηγήσεις παρακάτω.

Δείτε επίσης

επεξεργασία
 • Παρόμοιο πρότυπο {{υπερθ}} για τον υπερθετικό βαθμό επιθέτων και επιρρημάτων
 • Το πρότυπο {{παραθετικά}} και το πρότυπο {{χπ}} (χωρίς παραθετικά)
 • Το πρότυπο {{πρθ}} για πινακάκι για όλα τα παραθετικά

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές)

|1= στη θέση #1, ο σύνδεσμος για τη λέξη-στόχο (επίθετο ή επίρρημα)
|2= στη θέση #2, ο κωδικός iso γλώσσας για σύνδεσμο ακριβείας στον Τομέα της γλώσσας του. Εναλλακτικά και ως ονομαστική παράμετρος |γλ= ή |lang=
|3= στη θέση #3, άλλη εμφάνιση της λέξης-στόχου, αν το επιθυμούμε

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |επίρρημα=   ή   |επίρ=   ή |adv=   παράμετρος για Κατηγορία επιρρημάτων
 • |0= παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε το στυλ πλάγιων γραμμάτων στο όρο «συγκριτικός βαθμός»
  γράφουμε |0=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |0=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |nocat= ή ευκολότερα δύο μηδενικά |00= ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  γράφουμε |00=x όπου x = γράφουμε οτιδήποτε, φτάνει να 'γεμίσει' η παράμετρος. Το |00=- συνηθίζεται για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |sort= η κλείδα κατάταξης, αν χρειαστεί, για τη σωστή κατάταξη λέξεων που έχουν διακριτικά σημάδια, τόνους, πνεύματα

Σημειώσεις

επεξεργασία
 • Το πρότυπο {{συγκρ}} χρησιμοποιεί το Πρότυπο:λ για τους συνδέσμους ακριβείας. Για στόχευση στον Τομέα των νέων ελληνικών, θα πρέπει να δώσουμε κωδικό el.
 • δοκιμάστε εδώ κάποιο τεστ

Προβλήματα

επεξεργασία
.