Παράρτημα:Πόλη (γαλλικά)

Πόλεις : Villes


Δρόμοι : Rues


Μνημεία : Monuments


Κτίρια : Bâtiments


Αγορά : Marché


Κυκλοφορία : Circulation