Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

vitrine 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vitrine (fr) θηλυκό