Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

fontaine 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fontaine (fr) θηλυκό