Κατάλογος γαλλικών ρημάτων 1ης συζυγίας:Επεξεργασία