Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'βασιλεύς' (αρχαία ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική βασιλεύς οἱ βασιλεῖς - βασιλῆς*
      γενική τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων
      δοτική τῷ βασιλεῖ τοῖς βασιλεῦσῐ(ν)
    αιτιατική τὸν βασιλέ τοὺς βασιλέᾱς
     κλητική ! βασιλεῦ βασιλεῖς - βασιλῆς*
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  βασιλ1 ή βασιλεῖ2
γεν-δοτ τοῖν  βασιλέοιν
* αττικός τύπος
1 όπως στη Γραμματική του Smyth
2 όπως στη Γραμματική Γυμνασίου-Λυκείου Οικονόμου.
3η κλίση, ομάδα 'βασιλεύς', Κατηγορία 'βασιλεύς' όπως «βασιλεύς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

3η κλίση - τριτόκλιτα οξύτονα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά σε -εύς, γενική -έως
με πληθυντικό σε -εῖς και -ῆς

βασιλεύς, τοῦ βασιλέως, οἱ βασιλεῖς & βασιλῆς, τῶν βασιλέων

Συγκρίνετε με την κλίση όπως 'Ἀντιοχεύς', όπου δεν έχουμε καταγραφή πληθυντικού σε -ῆς

Ἀντιοχεύς, τοῦ Ἀντιοχέως, οἱ Ἀντιοχεῖς, τῶν Ἀντιοχέων


Δείτε και την ποικιλία όπως 'ἁλιεύς'


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{grc-κλίση-'βασιλεύς'}}