Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Πτώση Πληθυντικός
Ονομαστική φιτιαλεῖς
Γενική φιτιαλέων
Δοτική φιτιαλεῦσι(ν)
Αιτιατική φιτιαλέας
Κλητική φιτιαλεῖς

  Ετυμολογία Επεξεργασία

φιτιαλεῖς < λατινική fetiales < fetialis

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

φιτιαλεῖς αρσενικό, μόνο στον πληθυντικό (& Φετιάλιοι & φητιάλιοι)

  • 20 ρωμαίοι ειρηνοδίκες ιερείς που κήρυτταν επίσημα την έναρξη ειρήνη, ανακωχής, συμμαχίας κ.λπ.
    Πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας Νουμᾶ καταδείξαντος ἱερωσύνας ἔτι δυεῖν μνησθήσομαι, τῆς τε Σαλίων καὶ τῆς τῶν Φιτιαλέων, αἳ μάλιστα τὴν εὐσέβειαν τοῦ ἀνδρὸς ἐμφαίνουσιν. οἱ μὲν γὰρ Φιτιαλεῖς εἰρηνοφύλακές τινες ὄντες, ὡς δ' ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ τοὔνομα λαβόντες ἀπὸ τῆς πράξεως, λόγῳ τὰ νείκη κατέπαυον, οὐκ ἐῶντες στρατεύειν πρότερον ἢ πᾶσαν ἐλπίδα δίκης ἀποκοπῆναι. καὶ γὰρ εἰρήνην Ἕλληνες καλοῦσιν ὅταν λόγῳ, μὴ βίᾳ, πρὸς ἀλλήλους χρώμενοι λύσωσι τὰς διαφοράς. οἱ δὲ Ῥωμαίων Φιτιαλεῖς πολλάκις μὲν ἐβάδιζον ὡς τοὺς ἀδικοῦντας αὐτοὶ πείθοντες εὐγνωμονεῖν. (Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι, Νουμάς, 12)