Κατηγορία:Ουσιαστικά με κλίση όπως το 'κτήτωρ' (αρχαία ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
κτητωρ- κτητορ-
ονομαστική κτήτωρ οἱ κτήτορες
      γενική τοῦ κτήτορος τῶν κτητόρων
      δοτική τῷ κτήτορ τοῖς κτήτορσῐ(ν)
    αιτιατική τὸν κτήτορ τοὺς κτήτορᾰς
     κλητική ! κτῆτορ κτήτορες
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  κτήτορε
γεν-δοτ τοῖν  κτητόροιν
3η κλίση, Κατηγορία 'κτήτωρ' όπως «κτήτωρ» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

3η κλίση - τριτόκλιτα υγρόληκτα βαρύονα ουσιαστικά σε -ωρ, γενική -ορος

κτήτωρ, τοῦ κτήτορος, οἱ κτήτορες, τῶν κτητόρων

Η κλητική ενικού περισπάται, όπου η παραλήγουσα είναι μακρά:

όπωςκτῆτορ! ὦ μηνῦτορ! (δίχρονο μακρό)
όπωςἀλέκτoρ! ὦ αὐτοκράτορ! (δίχρονο βραχύ)


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{grc-κλίση-'κτήτωρ'}}
Για δίχρονες παραλήγουσες συμπληρώνουμε |δίχρ=β ή |δίχρ=μ ή |δίχρ=?

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει τις ακόλουθες 20 υποκατηγορίες, από 20 συνολικά.