↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η αφαίρεση οι αφαιρέσεις
      γενική της αφαίρεσης* των αφαιρέσεων
    αιτιατική την αφαίρεση τις αφαιρέσεις
     κλητική αφαίρεση αφαιρέσεις
* παλιότερος λόγιος τύπος, αφαιρέσεως
Κατηγορία όπως «δύναμη» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
αφαίρεση < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική ἀφαίρε(σις) + -ση
 
Παράδειγμα της πράξης της αφαίρεσης.

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /aˈfe.ɾe.si/
τυπογραφικός συλλαβισμός: α‐φαί‐ρε‐ση

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

αφαίρεση θηλυκό

 1. η ενέργεια με την οποία αφαιρώ, παίρνω από κάποιον κάτι χωρίς τη συναίνεσή του, με τη βία, εφαρμόζοντας μια ποινή κλπ.
  η παράβαση αυτή τιμωρείται με πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης
  η αφαίρεση της ζωής ενός όντος
 2. η ενέργεια με την οποία αφαιρώ, απομακρύνω κάτι από τη θέση στην οποία βρισκόταν αρχικά
  η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης
 3. (αριθμητική) πράξη (δυαδικός τελεστής) που από έναν αριθμό (τον αφαιρετέο) αφαιρεί έναν άλλο (τον αφαιρέτη) και δίνει, έτσι, ένα αποτέλεσμα (τη διαφορά)
  σύμβολο: - (μείον, πλην)
  6 - 2 = 4, έξι μείον δύο ίσον τέσσερα
   αντώνυμα: πρόσθεση
 4. (γραμματική, γλωσσολογία)
  1. η αποβολή του αρχικού φωνήεντος μιας λέξης [1]
  2. η αποβολή του αρχικού φωνήεντος μιας λέξης όταν η προηγούμενη λέξη λήγει επίσης σε φωνήεν
  → δείτε και τους όρους έκθλιψη, αποβολή και συγκοπή
 5. (πληροφορική)
  1. βασική έννοια της πληροφορικής και αφορά την παρουσίαση και διαχείριση της πληροφορίας ή μέρος αυτής με εύχρηστο τρόπο, αφαιρώντας τα δυσνόητα στοιχεία της, όπως απλά ένας αριθμός (πχ. ο 123) ο οποίος δεν παρουσιάζεται στην πραγματική δυαδική μορφή του (πχ. 01111011)
  2. (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός) η παρουσίαση και διαχείριση των δεδομένων με την χρήση των κλάσεων (classes) και των αντικειμένων τους (objects) χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της ενθυλάκωσης (encapsulation) και απόκρυψης (data hiding)
 6. (τέχνη, περιληπτικό) η αφηρημένη τέχνη

Συγγενικά

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία