Ετυμολογία

επεξεργασία
-ίζω < κληρονομημένο από την αρχαία ελληνική -ίζω [1] < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *-idyéti < *-id- + *-yéti
 • ή μεταπλασμός αρχαίων συνηρημένων ρημάτων σε -ῶ ή σε -μι με βάση τον αόριστo σε -ησα > -ισα > νέος ενεστώτας σε -ίζω
 • ή αρχική παραγωγή νεοελληνικών ρημάτων

  Κατάληξη ρημάτων

επεξεργασία

-ίζω, πρτ.: -ιζα, στ.μέλλ.: θα -ίσω, αόρ.: -ισα, παθ.φωνή: -ίζομαι, π.αόρ.: -ίστηκα, μτχ.π.π.: -ισμένος (ρήμα -ζω -σα -στηκα -σμένος)
παραγωγική κατάληξη / επίθημα ρημάτων παράγωγων...

 1. ...από επίθετα. Το υποκείμενο του ρήματος μετατρέπεται σ' αυτό που δηλώνει η πρωτότυπη λέξη.
  αδύνατος > αδυνατίζω, πράσινος > πρασινίζω
 2. ...από ουσιαστικά:
  πριόνι > πριονίζω, φυλακή > φυλακίζω
 3. ...από ρήματα (δίνοντάς τους υποκοριστική σημασία):
  φέγγω > φεγγίζω
 4. ...από άκλιτες λέξεις:
  παράμερα > παραμερίζω, χωρίς > χωρίζω
 5. ...από ηχομιμητικές λέξεις:
  γαβ > γαβγίζω, νιάου > νιαουρίζω
 6. ...από κύρια ή εθνικά ή από ονόματα ζώων σημαίνουν συνήθως ότι το υποκείμενο μιμείται ή ακολουθεί τα φρονήματα εκείνου που δηλώνει το πρωτότυπο:
  πίθηκος < πιθηκίζω, παπαγάλος < παπαγαλίζω

Εξαιρούνται

επεξεργασία
 1. αθροίζω
 2. αναβλύζω/αναβρύζω
 3. γογγύζω
 4. δακρύζω
 5. δανείζω
 6. κατακλύζω
 7. κελαρύζω
 8. μπήζω και (μπήγω)
 9. ολολύζω
 10. πήζω
 11. πρήζω
 12. συγχύζω
 13. σφύζω

Δείγμα κλίσης ρημάτων σε -ίζω, και γενικά των ρημάτων -ζω -σα -στηκα -σμένος

  Αναφορές

επεξεργασία