Δείτε επίσης: κυρία

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

κύρια

  1. άλλος τύπος του επιρρήματος κυρίως
    Πρώτα και κύρια, θέλουμε να δούμε τι έχουμε να χάσουμε

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

κύρια

  1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού, θηλυκού γένους του κύριος
  2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού, ουδέτερου γένους του κύριος