Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κύριο

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κύριο