Δείτε τις μορφές του πεζού άλφα α-, ά-, ἀ-, ἁ-, ἄ-, ἅ- και . Επίσης, δείτε το κεφαλαίο Α

  Ετυμολογία

επεξεργασία
α- < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική ἀ- και ἀν-. Επίσης, το αθροιστικό ἁ-. Ειδικότερα, δείτε σε κάθε είδος προθήματος.[1][2][3]

  Πρόθημα

επεξεργασία

α-

 1. α- στερητικό πρόθημα, που δηλώνει έλλειψη, απουσία, στέρηση.
  άβουλος, απέραντος, αναξιόπιστος, ανεδαφικός
  ΜΟΡΦΕΣ: α- / ά-, αν- / άν- (πριν από φωνήεν) και ανα- / ανά-, ανε- / ανέ-, ανη- / ανή- για λέξεις που αρχίζουν από α, ε, η
  < αρχαίο στερητικό ἀν- < μεταπτωτική βαθμίδα από την πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *ne-. Δείτε και νη-.
  → δείτε και τα προθήματα ανε- και ανη-
 2. α- αθροιστικό πρόθημα, που δηλώνει κατά το όμοιο, ή μαζί με άλλο
  αδελφός, ακόλουθος, αθρόος, άπας
  < αρχαία ελληνική ἁ- (αργότερα ἀ-) < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *sem- (ένας), όπως κανονικά με δασεία (π.χ. ἁπλοῦς, ἅπας) ή με ψιλή λόγω ανομοίωσης ή αναλογίας (π.χ. ἀδελφός, ἀθρόος)
 3. α- επιτατικό πρόθημα, που δηλώνει επίταση της κυρίας έννοιας
  ασκελής, αχανής, ατενής
 4. α- προτακτικό (λαϊκότροπο) που προτάσσεται σε λέξεις πριν από σύμφωνο
  λυγαριά > αλυγαριά, μάχη > αμάχη, ιταλική lisciva > αλισίβα
  < (κληρονομημένο) μεσαιωνική ελληνική ἀ- προτακτικό < συμπροφορά με λέξεις που τελειώνουν σε -α (όπως μια, ένα, να).
  π.χ. μία μάχη /mia-maçi > miamaçi > mi-amaçi/

Άλλες μορφές

επεξεργασία

στερητικό:

με άλλες σημασίες

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. "α-" - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες-σύμβολα). Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 2. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 
 3. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)  Ετυμολογία

επεξεργασία
α- < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική ἀ-

  Πρόθημα

επεξεργασία

α- ή αν- πριν από φωνήεν

 1. α- στερητικό πρόθημα, που δηλώνει έλλειψη ή στέρηση όπως στην κοινή νεοελληνική
  άβραστε (άβραστος)
 2. α- προτακτικό ή προθετικό πρόθημα
  α (θηλυκό άρθρο) βδέλλα > αβδέα

Δείτε επίσης

επεξεργασία