Δείτε τις μορφές του πεζού άλφα α-, ά-, ἀ-, ἁ-, ἄ-, ἅ- και . Επίσης, δείτε το κεφαλαίο Α

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Πρόθημα επεξεργασία

ά-