Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

επιτατικό

Σημειώσεις επεξεργασία