Δείτε επίσης: άν-, ἀν-

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Ετυμολογία 1Επεξεργασία

αν- < το στερητικό α- πριν από φωνήεντα. Δείτε και ανα-, ανε-, ανη- πριν από λέξεις με αρκτικό α, ε, η

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

αν- ή άν-

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  Ετυμολογία 2Επεξεργασία

αν- < μορφή του ανα- πριν από φωνήεντα, κυρίως σε παλαιότερη παραγωγή

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

αν- ή άν-

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία