Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'χώρα' (αρχαία ελληνικά)

>> Ομάδα 'χώρα' >>

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική χώρ αἱ χῶραι
      γενική τῆς χώρᾱς τῶν χωρῶν
      δοτική τῇ χώρ ταῖς χώραις
    αιτιατική τὴν χώρᾱν τὰς χώρᾱς
     κλητική ! χώρ χῶραι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  χώρ
γεν-δοτ τοῖν  χώραιν
1η κλίση, ομάδα 'χώρα', Κατηγορία όπως «χώρα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

1η κλίση > παροξύτονα θηλυκά > ομάδα 'χώρα' > με καθαρό άλφα και μακρά παραλήγουσα.
Η ονομαστική και κλητική πληθυντικού περισπώνται.
Το τελικό άλφα είναι το καθαρό άλφα, που είναι μακρό και διατηρείται σε όλες τις πτώσεις.
Συγκρίνετε με την Κατηγορία:'σοφία' για τα παροξύτονα θηλυκά με βραχεία παραλήγουσα όπου η ονομαστική και κλητική πληθυντικού οξύνονται.


Kλίνονται με το πρότυπο {{grc-κλίση-'χώρα'}}
Αυτόματος διαχωρισμός για


Παρόμοια κλίνεται η ασυναίρετη μορφή των θηλυκών σε -έα > -ῆ όπως το 'συκέα'

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.