Κατηγορία:Πατριδωνυμικά (ελληνιστική κοινή)

Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των σελίδων που χρειάζονται επιμέλεια και έλεγχο
Παρακαλούμε συμπληρώστε, τεκμηριώστε το λήμμα και βγάλτε αυτή την ετικέτα εάν θεωρείτε ότι το λήμμα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Βικιλεξικού.

Για έλεγχο. Να ελεγθχεί ολόκληρη η Κατηγορία για να χρονολογηθούν και βρεθούν τα ελληνιστικά. Το ίδιο για τους αττικούς δήμους. ‑‑Sarri.greek  | 21:00, 19 Νοεμβρίου 2022 (UTC).


Γλώσσα: Αρχαία ελληνικά - Ελληνιστική κοινή » Θεματικές κατηγορίες » Ονομασίες » Πατριδωνυμικά «««
« Κατηγορία:Πατριδωνυμικά (αρχαία ελληνικά)