Δείτε επίσης: Κατηγορία:Ανθρωπωνύμια, Κατηγορία:Εθνικά ονόματα, Κατηγορία:Εθνωνύμια

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει πατριδωνυμικά που δηλώνουν συγκεκριμένο τόπο κατοικίας ή καταγωγής.