Δείτε επίσης: Κατηγορία:Πατριδωνυμικά, Κατηγορία:Εθνωνύμια

για τους συντάκτες:

  • πρότυπο {{εθνικό}} ή {{εθν}}
    με κωδικό γλώσσας {{εθνικό|xx}}

δείτε και

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εθνωνυμικά ουσιατικά που δηλώνουν εθνικότητα, υπηκοότητα ή καταγωγή.