για τους συντάκτες:

{{ετ|εθνικό|<κωδικός γλώσσας>}}
ή {{ετ|εθν|<κωδικός γλώσσας>}}

δείτε και

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εθνωνυμικά ουσιατικά που δηλώνουν εθνικότητα, υπηκοότητα ή καταγωγή.