Γράφουμε {{ετ|<θέμα ετικέτας>|<κωδικός iso γλώσσας>|<άλλη εμφάνιση λέξης>}}

Εντάσσει στην Κατηγορία ανά γλώσσα που αντιστοιχεί σε κάθε ετικέτα

κάποια από τις Κατηγορία:Θεματικές κατηγορίες (ανά γλώσσα) ή υφολογική Κατηγορία

και εμφανίζει σύνδεσμο μ' αυτήν εντός παρένθεσης.
Η ένταξη σε Κατηγορίες λειτουργεί μόνο στον κύριο ονοματοχώρο (στις σελίδες λημμάτων).
Θα βρείτε τις ετικέτες του Βικιλεξικού στο Module:labels/data.


Για πολλαπλές ετικέτες δείτε το πρότυπο {{ετικ}}


Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:labels/data. Οι κωδικοί γλωσσών αντλούνται από το Module:Languages.

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   (υποχρεωτική) στη θέση#1, το θέμα, η θεματική ετικέτα όπως αναγράφεται ως label στο Module:labels/data. Μπορούν να προστεθούν και άλλα θεματικά πεδία.
 • |2=   (υποχρεωτική, εκτός από τα νέα ελληνικά) στη θέση#2, ο κωδικός iso γλώσσας (τα νέα ελληνικά el εννοούνται αυτομάτως, δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα)
 • |3=   (προαιρετική) άλλη εμφάνιση της έκφρασης της ετικέτας
  Εναλλακτικά και |εμφ=

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |0=-   παράμετρος 'μηδέν' για να αφαιρέσουμε την παρένθεση
  Συνηθίζεται το   |0=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση
  Χρήσιμο στην παράθεση πολλαπλών όρων. Π.χ. αντί να γράψουμε
  {{ετ|α}}, {{ετ|β}}, {{ετ|γ}} που δίνει (α), (β), (γ)
  μπορούμε να ελέγξουμε την παρένθεση:
  ({{ετ|α|0=-}}, {{ετ|β|0=-}}, {{ετ|γ|0=-}}) δίνει (α, β, γ) εντάσσοντας και στις σχετικές Κατηγορίες
  Για πολλαπλές ετικέτες δείτε το πρότυπο {{ετικ}}
 • |00=-   παράμετρος 'δύο μηδενικά' ή   |nocat=1   ΔΕΝ εντάσσει σε Κατηγορία.
  Συνηθίζεται το   |00=-   για γρήγορη πληκτρολόγηση
 • |000=-   παράμετρος 'τρία μηδενικά' ή   |nοdisplay=1   ΔΕΝ εμφανίζει τίποτε, αλλά εντάσσει κανονικά στην Κατηγορία.
 • |όρος=   ή   |term=   Ο συντάκτης γράφει το κείμενο της επιλογής του τοποθετώντας δικούς του συνδέσμους.
 • |sort=   ή   |ascii=   κλείδα κατάταξης: η λέξη χωρίς διακριτικά, χωρίς τόνους για τη σωστή αλφαβητική κατάταξη
 • |σελ=1   ή   |pg=1   αν θέλουμε σύνδεσμο με το λήμμα της λέξης της ετικέτας, και όχι με την Κατηγορία.