Πρότυπο πολλαπλών ετικετών. Ετικέτες μπροστά από ορισμούς
όπως στο γνωστό μας πρότυπο {{ετ}} σε σειρά μέχρι 10 θέσεις.
Γράφουμε τα ονόματα ετικετών για την Κατηγορία:Θεματικές κατηγορίες ή Υφολογικές κατηγορίες.
Για γλώσσες εκτός των νέων ελληνικών, προσθέτουμε στο τέλος |γλ=xx


* {{ετικ|όνομα ετικέτας|όνομα ετικέτας|...|γλ=κωδικός γλώσσας}} (10 θέσεις ετικετών)

που εμφανίζει π.χ.

και εντάσσει στις σχετικές Κατηγορίες ανά γλώσσα


ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

  • |1= |2=... |10=: 10 θέσεις για ετικέτες (η 1η είναι υποχρεωτική)

Ονομαστικές παράμετροι

  • |γλ=xx ή |lang=xx: όπου xx = ο κωδικός iso γλώσσας για ένταξη στην Κατηγορία της γλώσσας του λήμματος
    Δε χρειάζεται για τα νέα ελληνικά (el)
  • |0=- Αφαιρούνται τα σημάδια παρένθεσης
    Χρήσιμο αν θέλουμε να προσθέσουμε κι άλλα σχόλια όπως στο λήμμα φεμιναζί.
  • |00=- ή |nocat=1 Αφαιρούνται οι κατηγορίες.
  • |.1= |.2=... |.10= τελεία+αριθμός θέσης για άλλη εμφάνιση της συγκεκριμένης ετικέτας