--[=[
ΟΔΗΓΙΕΣ - INSTRUCTIONS
	Load this module using require(), not using mw.loadData().
	USE e.g.: local m_data = require("Module:XXX/data")
		IF: local module_path = 'Module:YYY'
		USE: local m_data = require(module_path .."/data")
	DO NOT USE: local m_data = mw.loadData("XXX")
	HOW to call it:
		m_data.xxxx, or: m_data[xxx]['the category keyword']
]=]--

--[=[ ΕΙΔΗ ετικετών 2020.08.21. Last update: 2020.08.22.
	Εδώ υπάρχουν ετικέτες ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ (όπως 'topics') και ΥΦΟΥΣ (όπως 'style', καθώς και μερικές ετυμολογικές (όπως 'ety').
	Όλες οι συντομογραφίες τους, στο [[Module:labels/alias]]
	Δεν θα βρείτε εδώ:
		Οι γραμματικοί όροι, οι διάλεκτοι έχουν δικό τους χειρισμό.	Ειδικά πρότυπα έχουν τα τοπωνύμια, ονόματα και επώνυμα.
ΟΡΟΙ
* label = αυτό που ΠΡΕΠΕΙ να γράψει ο συντάκτης - Δείτε και εναλλακτικές γραφές στο [[Module:labels/alias]]
* link = η λέξη που θα γίνει σύνδεσμος
* linkshow = η λέξη που φαίνεται στο σύνδεσμο
* word_cat =  η Κατηγορία
* word_cat1 =  Πιθανή λειτουργία: (plus upper level Category). Μπαίνουν αυτομάτως επιπλέον και σε μια Κατηγορία ανώτερου επιπέδου
	Σε αυτήν την περίπτωση, η υπερκατηγορία θα ήταν ένα συνολικό index α...ω ΟΛΩΝ των υποκατηγοριών + τα δικά της
	όπως στην ιατρική, θρησκεία, μαθηματικά
* γενικές κατηγοριοποιήσιες με τιμή true ή false
* ?? κατηγορίες που ίσως χρειάζονται αλλαγή ή διαγραφή

ΔΟΜΗ
	Ετικέτες α...ω που δίνουν Κατηγορίες
	Παράρτημα Πληροφορικής
	Ετικέτες ύφους α...ω που ΔΕΝ δίνουν Κατηγορίες

Προσθέστε με το μοντέλο:
label['ο'] = { link = 'ο', linkshow = 'α', word_cat = 'α', key = 'α', topics = true },

]=]--

 
-- TEST with word_cat '' Check with [[Πρότυπο:ετ]] as {{ετ|γραφές|0=-}} noparenthesis at lemma [[ταινία]]


--label['-'] = { link = '<span style="color:#b22222; font-size:16px;">Παρακαλούμε, επιλέξτε μία ετικέτα από τη [[Module:labels/data|συλλογή μας]]!</span>', linkshow = '', word_cat = 'Σφάλματα στο πρότυπο ετικέτας' },

 
--test word  [[tennis]], [[τένις]]

-- ====================== ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ======================== --
-- α ... ω 
	-- για κάθε είδος τοπωνυμίου, βλ. [[Πρότυπο:τόπος]], [[Module:topos]]
	-- Παράρτημα Πληροφορικής, στο τέλος της σελίδας

return {

['αγγλισμός'] = { link = 'αγγλισμός', linkshow = 'αγγλισμός', word_cat = 'Αγγλισμοί', key = 'αγγλισμοι', style = true },
['αεροπορικός όρος'] = { link = 'αεροπορία', linkshow = 'αεροπορικός όρος', word_cat = 'Αεροπορικοί όροι', key = 'αεροπορικοιοροι', topics = true },
['αθλητισμός'] = { link = 'αθλητισμός', linkshow = 'αθλητισμός', word_cat = 'Αθλητισμός', key = 'αθλητισμοσ', topics = true },
['ακουστική'] = { link = 'ακουστική', linkshow = 'ακουστική', word_cat = 'Ακουστική', key = 'ακουστικη', topics = true },
-- αλφάβητο: βλ. φωνητικό αλφάβητο
['άλγεβρα'] = { link = 'άλγεβρα', linkshow = 'άλγεβρα', word_cat = 'Άλγεβρα', key = 'αλγεβρα', topics = true },
['αλιεία'] = { link = 'αλιεία', linkshow = 'αλιεία', word_cat = 'Αλιεία', key = 'αλιεια', topics = true },
['αμινοξύ'] = { link = 'αμινοξύ', linkshow = 'αμινοξύ', word_cat = 'Αμινοξέα', key = 'αμινοξεα', topics = true },
['ανατομία'] = { link = 'ανατομία', linkshow = 'ανατομία', word_cat = 'Ανατομία', key = 'ανατομια', topics = true },
['άνεμος'] = { link = 'άνεμος', linkshow = 'άνεμος', word_cat = 'Άνεμοι', key = 'ανεμοι', topics = true },
['απλολογία'] = { link = 'απλολογία', linkshow = 'απλολογία', word_cat = 'Απλολογίες', key = 'απλολογιεσ', ety = true }, -- όπως ΛΚΝ, π.χ. [[χαράκι]] = απλολογία του χαρακάκι
['αργκό'] = { link = 'αργκό', linkshow = 'αργκό', word_cat = 'Αργκό', key = 'αργκο', style = true },
	-- βλ. και στρατ αργκό
['αριθμητική'] = { link = 'αριθμητική', linkshow = 'αριθμητική', word_cat = 'Αριθμητική', key = 'αριθμητικη', topics = true },
['αρχαιολογία'] = { link = 'αρχαιολογία', linkshow = 'αρχαιολογία', word_cat = 'Αρχαιολογία', key = 'αρχαιολογια', topics = true },

['αρχαιοπρεπές'] = { link = 'αρχαιοπρεπής', linkshow = 'αρχαιοπρεπές', word_cat = 'Αρχαιοπρεπείς όροι', key = 'αρχαιοπρεπεισοροι', style = true, word_cat1 = 'Λόγιοι όροι' },
	-- check [[αγείρω]] --  [[Βικιλεξικό:Διαχείριση_κατηγοριών/2020#Πρόταση_ενοποίησης_για_Κατηγορία_λόγιο_-_αρχαιοπρεπές]] 

['αρχιτεκτονική'] = { link = 'αρχιτεκτονική', linkshow = 'αρχιτεκτονική', word_cat = 'Αρχιτεκτονική', key = 'αρχιτεκτονικη', topics = true },
['αστερισμός'] = { link = 'αστερισμός', linkshow = 'αστερισμός', word_cat = 'Αστερισμοί', key = 'αστερισμοι', topics = true },
['αστρολογία'] = { link = 'αστρολογία', linkshow = 'αστρολογία', word_cat = 'Αστρολογία', key = 'αστρολογια', topics = true },
['αστροναυτική'] = { link = 'αστροναυτική', linkshow = 'αστροναυτική', word_cat = 'Αστροναυτική', key = 'αστροναυτικη', topics = true },
['αστρονομία'] = { link = 'αστρονομία', linkshow = 'αστρονομία', word_cat = 'Αστρονομία', key = 'αστρονομια', topics = true },
['αφηγηματολογία'] = { link = 'αφηγηματολογία', linkshow = 'αφηγηματολογία', word_cat = 'Αφηγηματολογία', key = 'αφηγηματολογια', topics = true },		-- ??


['βιβλιογραφικές παραπομπές'] = { link = 'βιβλιογραφία', linkshow = 'βιβλιογραφικές παραπομπές', word_cat = 'Βιβλιογραφικές παραπομπές', key = 'βιβλιογραφικεσπαραπομπεσ', topics = true },
	-- δοκιμαστική
['βιολογία'] = { link = 'βιολογία', linkshow = 'βιολογία', word_cat = 'Βιολογία', key = 'βιολογια', topics = true },
['βιοχημεία'] = { link = 'βιοχημεία', linkshow = 'βιοχημεία', word_cat = 'Βιοχημεία', key = 'βιοχημεια', topics = true },
['βοτανική'] = { link = 'βοτανική', linkshow = 'βοτανική', word_cat = 'Βοτανική', key = 'βοτανικη', topics = true },
['βότανο'] = { link = 'βότανο', linkshow = 'βότανο', word_cat = 'Βότανα', key = 'βοτανα', topics = true },
['βουδισμός'] = { link = 'βουδισμός', linkshow = 'βουδισμός', word_cat = 'Βουδισμός', key = 'βουδισμοσ', topics = true },

['γαλλισμός'] = { link = 'γαλλισμός', linkshow = 'γαλλισμός', word_cat = 'Γαλλισμοί', key = 'γαλλισμοι', style = true },
['γαστρονομία'] = { link = 'γαστρονομία', linkshow = 'γαστρονομία', word_cat = 'Γαστρονομία', key = 'γαστρονομια', topics = true },
['γενετική'] = { link = 'γενετική', linkshow = 'γενετική', word_cat = 'Γενετική', key = 'γενετικη', topics = true },
['γεωγραφία'] = { link = 'γεωγραφία', linkshow = 'γεωγραφία', word_cat = 'Γεωγραφία', key = 'γεωγραφια', topics = true },
['γεωλογία'] = { link = 'γεωλογία', linkshow = 'γεωλογία', word_cat = 'Γεωλογία', key = 'γεωλογια', topics = true },
['γεωμετρία'] = { link = 'γεωμετρία', linkshow = 'γεωμετρία', word_cat = 'Γεωμετρία', key = 'γεωμετρικα', topics = true },
['γεωπονία'] = { link = 'γεωπονία', linkshow = 'γεωπονία', word_cat = 'Γεωπονία', key = 'γεωπονια', topics = true },
['γλυκό'] = { link = 'γλυκό', linkshow = 'γλυκό', word_cat = 'Γλυκά', key = 'γλυκα', topics = true },
['γλυπτική'] = { link = 'γλυπτική', linkshow = 'γλυπτική', word_cat = 'Γλυπτική', key = 'γλυπτικη', topics = true },

-- [[Πρότυπο:γλώσσες]] - ΠΡΟΣΟΧΗ σύγκρουση με [[Πρότυπο:γλώσσα]]
['γλώσσες'] = { link = 'γλώσσα', linkshow = 'γλώσσα', word_cat = 'Γλώσσες', key = 'γλωσσεσ', topics = true },

['γλωσσοδέτης'] = { link = 'γλωσσοδέτης', linkshow = 'γλωσσοδέτης', word_cat = 'Γλωσσοδέτες', key = 'γλωσσοδετεσ', style = true },
['γλωσσολογία'] = { link = 'γλωσσολογία', linkshow = 'γλωσσολογία', word_cat = 'Γλωσσολογία', key = 'γλωσσολογια', topics = true },
['γραμματική'] = { link = 'γραμματική', linkshow = 'γραμματική', word_cat = 'Γραμματική', key = 'γραμματικη', topics = true },
['γραφή'] = { link = 'γραφή', linkshow = 'γραφές', word_cat = 'Γραφή', key = 'γραφεσ', topics = true },

['δασοκομία'] = { link = 'δασοκομία', linkshow = 'δασοκομία', word_cat = 'Δασοκομία', key = 'δασοκομια', topics = true },
['δεινόσαυρος'] = { link = 'δεινόσαυρος', linkshow = 'δεινόσαυρος', word_cat = 'Δεινόσαυροι', key = 'δεινοσαυροι', topics = true },
['δέντρο'] = { link = 'δέντρο', linkshow = 'δέντρο', word_cat = 'Δέντρα', key = 'δεντρα', topics = true },

['εθνικό'] = { link = 'εθνωνυμικό',  linkshow = 'εθνικά ονόματα', word_cat = 'Εθνικά ονόματα', key = 'εθνικαονοματα', topics = true },
['έθνος'] = { link = 'εθνωνύμιο', linkshow = 'εθνωνύμια', word_cat = 'Εθνωνύμια', key = 'εθνωνυμια', topics = true },
['εκπαίδευση'] = { link = 'εκπαίδευση', linkshow = 'εκπαίδευση', word_cat = 'Εκπαίδευση', key = 'εκπαιδευση', topics = true },
['εκτύπωση'] = { link = 'εκτύπωση', linkshow = 'εκτύπωση', word_cat = 'Εκτύπωση', key = 'εκτυπωση', topics = true },

--  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ: αντί ιδιωτισμός. [[Πρότυπο:έκφρ]] - ΠΡΟΣΟΧΗ σύγκρουση με άλλα πρότυπα [[Πρότυπο:έκφραση]], [[Πρότυπο:εκφράσεις]]
['έκφρ'] = { link = 'έκφραση', linkshow = 'ειδικές εκφράσεις', word_cat = 'Εκφράσεις ειδικής σημασίας', key = 'εκφρασεισειδικεσ', style = true },

['ενδυμασία'] = { link = 'ενδυμασία', linkshow = 'ενδυμασία', word_cat = 'Ενδυμασία', key = 'ενδυμασια', topics = true },
['εντομολογία'] = { link = 'εντομολογία', linkshow = 'εντομολογία', word_cat = 'Εντομολογία', key = 'εντομολογια', topics = true },
['επάγγελμα'] = { link = 'επάγγελμα', linkshow = 'επάγγελμα', word_cat = 'Επαγγέλματα', key = 'επαγγελματα', topics = true },
['έπιπλο'] = { link = 'έπιπλο', linkshow = 'έπιπλο', word_cat = 'Έπιπλα', key = 'επιπλα', topics = true },
['επιστ'] = { link = 'επιστημονικός', linkshow = 'επιστημονικός όρος', word_cat = 'Επιστημονικοί όροι', key = 'επιστημονικοιοροι', topics = true },		-- ??
['επιστήμη'] = { link = 'επιστήμη', linkshow = 'επιστήμες', word_cat = 'Επιστήμες', key = 'επιστημεσ', topics = true },
['εποχή'] = { link = 'εποχή', linkshow = 'εποχή', word_cat = 'Εποχές', key = 'εποχεσ', topics = true },
-- επώνυμο = βλ. [[Πρότυπο:επώνυμο]]
['επωνυμία'] = { link = 'επωνυμία', linkshow = 'επωνυμία', word_cat = 'Επωνυμίες', key = 'επωνυμιεσ', style = true },
['εραλδική'] = { link = 'εραλδική', linkshow = 'εραλδική', word_cat = 'Εραλδική', key = 'εραλδικη', topics = true },
['εργαλείο'] = { link = 'εργαλείο', linkshow = 'εργαλείο', word_cat = 'Εργαλεία', key = 'εργαλεια', topics = true },
['ερπετολογία'] = { link = 'ερπετολογία', linkshow = 'ερπετολογία', word_cat = 'Ερπετολογία', key = 'ερπετολογια', topics = true },
['ευφημισμός'] = { link = 'ευφημισμός', linkshow = 'ευφημισμός', word_cat = 'Ευφημισμοί', key = 'ευφημισμοι', style = true },

['ζωγραφική'] = { link = 'ζωγραφική', linkshow = 'ζωγραφική', word_cat = 'Ζωγραφική', key = 'ζωγραφικη', topics = true },
['ζωολογία'] = { link = 'ζωολογία', linkshow = 'ζωολογία', word_cat = 'Ζωολογία', key = 'ζωολογια', topics = true },
['ζωωνύμιο'] = { link = 'ζωωνύμιο', linkshow = 'ζωωνύμιο', word_cat = 'Ζωωνύμια', key = 'ζωωνυμια', topics = true },
-- βλ. και 'φωνές ζώων'

['ηθική'] = { link = 'ηθική', linkshow = 'ηθική', word_cat = 'Ηθική', key = 'ηθικη', topics = true },
['ηλεκτρολογία'] = { link = 'ηλεκτρολογία', linkshow = 'ηλεκτρολογία', word_cat = 'Ηλεκτρολογία', key = 'ηλεκτρολογια', topics = true },
['ηλεκτρονική'] = { link = 'ηλεκτρονική', linkshow = 'ηλεκτρονική', word_cat = 'Ηλεκτρονική', key = 'ηλεκτρονικη', topics = true },
['ημέρα'] = { link = 'ημέρα', linkshow = 'ημέρα', word_cat = 'Μέρες της εβδομάδας', key = 'μερεστησεβδομαδασ', topics = true },
['ηχομιμητικό'] = { link = 'ηχομιμητικός', linkshow = 'ηχομιμητική λέξη', word_cat = 'Ηχομιμητικές λέξεις', key = 'ηχομιμητικεσλεξεισ', ety = true },

['θέατρο'] = { link = 'θέατρο', linkshow = 'θέατρο', word_cat = 'Θέατρο', key = 'θεατρο', topics = true },
['θεωνύμιο'] = { link = 'θεωνύμιο', linkshow = 'θεωνύμιο', word_cat = 'Θεωνύμια', key = 'θεωνυμια', topics = true },
['θεωρία συνόλων'] = { link = 'θεωρία συνόλων', linkshow = 'θεωρία συνόλων', word_cat = 'Θεωρία συνόλων', key = 'θεωριασυνολων', topics = true },
['θρησκεία'] = { link = 'θρησκεία', linkshow = 'θρησκεία', word_cat = 'Θρησκεία', key = 'θρησκεια', topics = true },

['ιατρική'] = { link = 'ιατρική', linkshow = 'ιατρική', word_cat = 'Ιατρική', key = 'ιατρικη', topics = true },
['ιδιωματικό'] = { link = 'ιδιωματικός', linkshow = 'ιδιωματικό', word_cat = 'Ιδιωματισμοί', key = 'ιδιωματισμοι', style = true },
['ινδουισμός'] = { link = 'ινδουισμός', linkshow = 'ινδουισμός', word_cat = 'Ινδουισμός', key = 'ινδουισμοσ', topics = true },
['ιουδαϊσμός'] = { link = 'ιουδαϊσμός', linkshow = 'ιουδαϊσμός', word_cat = 'Ιουδαϊσμός', key = 'ιουδαισμοσ', topics = true },
['ισλαμισμός'] = { link = 'ισλαμισμός', linkshow = 'ισλαμισμός', word_cat = 'Ισλαμισμός', key = 'ισλαμισμοσ', topics = true },
['ιστορία'] = { link = 'ιστορία', linkshow = 'ιστορία', word_cat = 'Ιστορία', key = 'ιστορια', topics = true },
['ιχθυολογία'] = { link = 'ιχθυολογία', linkshow = 'ιχθυολογία', word_cat = 'Ιχθυολογία', key = 'ιχθυολογια', topics = true },

['καρδιολογία'] = { link = 'καρδιολογία', linkshow = 'καρδιολογία', word_cat = 'Καρδιολογία', key = 'κ', topics = true },
['καφές'] = { link = 'καφές', linkshow = 'καφέδες', word_cat = 'Καφέδες', key = 'καφεδεσ', topics = true },
['κεραμική'] = { link = 'κεραμική', linkshow = 'κεραμική', word_cat = 'Κεραμική', key = 'κεραμικη', topics = true },
['κινηματογράφος'] = { link = 'κινηματογράφος', linkshow = 'κινηματογράφος', word_cat = 'Κινηματογράφος', key = 'κινηματογραφοσ', topics = true },
['κοινωνιολογία'] = { link = 'κοινωνιολογία', linkshow = 'κοινωνιολογία', word_cat = 'Κοινωνιολογία', key = 'κοινωνιολογια', topics = true },
['κομμωτική'] = { link = 'κομμωτική', linkshow = 'κομμωτική', word_cat = 'Κομμωτική', key = 'κομμωτικη', topics = true },
['κοσμετολογία'] = { link = 'κοσμετολογία', linkshow = 'κοσμετολογία', word_cat = 'Κοσμετολογία', key = 'κοσμετολογια', topics = true },
['κτηνιατρική'] = { link = 'κτηνιατρική', linkshow = 'κτηνιατρική', word_cat = 'Κτηνιατρική', key = 'κτηνιατρικη', topics = true },

['λαϊκό'] = { link = 'λαϊκός', linkshow = 'λαϊκό', word_cat = 'Λαϊκοί όροι', key = 'λαικοιοροι', style = true },	-- ύφος = δημώδες
['λαϊκότροπο'] = { link = 'λαϊκότροπος', linkshow = 'λαϊκότροπο', word_cat = 'Λαϊκότροποι όροι', key = 'λαικοτροποιοροι', style = true },	-- ύφος
['λαογραφία'] = { link = 'λαογραφία', linkshow = 'λαογραφία', word_cat = 'Λαογραφία', key = 'λαογραφια', topics = true },
['λαχανικό'] = { link = 'λαχανικό', linkshow = 'λαχανικό', word_cat = 'Λαχανικά', key = 'λαχανικα', topics = true },
['λεξικογραφία'] = { link = 'λεξικογραφία', linkshow = 'λεξικογραφία', word_cat = 'Λεξικογραφία', key = 'λεξικογραφια', topics = true },
['λογική'] = { link = 'λογική', linkshow = 'λογική', word_cat = 'Λογική', key = 'λογικη', topics = true },

-- συζήτηση: αν πρέπει όλοι οι κλιτικοί να μπουν μαζί σε λόγ-κλ
['λόγιο'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι όροι', key = 'λογιοιοροι', style = true },
['λόγ-κλ-ουσ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι ουσιαστικών', key = 'κλιτικοιλογιοι', gramm = true, word_cat1 = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι', cat1_key = 'κλιτικοιλογιοι' },
['λόγ-κλ-κυρ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι κυρίων ονομάτων', key = 'κλιτικοιλογιοικυριων', gramm = true, word_cat1 = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι', cat1_key = 'κλιτικοιλογιοι' },
['λόγ-κλ-επ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι - ανδρικά επώνυμα', key = 'κλιτικοιλογιοι', gramm = true },
['λόγ-κλ-επίθ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι επιθέτων', key = 'κλιτικοιλογιοι', gramm = true, word_cat1 = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι', cat1_key = 'κλιτικοιλογιοι' },
['λόγ-κλ-μετ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι μετοχών', key = 'κλιτικοιλογιοι', gramm = true, word_cat1 = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι', cat1_key = 'κλιτικοιλογιοι' },
['λόγ-κλ-ρημ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιοι ρηματικοί τύποι', key = 'ρηματικοιλογιοι', gramm = true, word_cat1 = 'Λόγιοι κλιτικοί τύποι', cat1_key = 'κλιτικοιλογιοι' },
['λόγ-σημ'] = { link = 'λόγιος', linkshow = 'λόγιο', word_cat = 'Λόγιες σημασίες όρων', key = 'λογιοισημασιεσ', gramm = true },

['λογιστική'] = { link = 'λογιστική', linkshow = 'λογιστική', word_cat = 'Λογιστική', key = 'λογιστικη', topics = true },

-- ΠΡΟΣΟΧΗ:
['λογοτεχνία'] = { link = 'λογοτεχνία', linkshow = 'λογοτεχνία', word_cat = 'Λογοτεχνία', key = 'λογοτεχνια', topics = true },		-- η τέχνη, όροι για τη λογοτεχνία
['λογοτεχνικό'] = { link = 'λογοτεχνικός', linkshow = 'λογοτεχνικό', word_cat = 'Λογοτεχνικό ύφος', key = 'λογοτεχνικουφοσ', style = true }, -- ύφος, alias λογοτ

['λουλούδι'] = { link = 'λουλούδι', linkshow = 'λουλούδι', word_cat = 'Λουλούδια', key = 'λουλουδια', topics = true },	-- προϋπήρχε η Κατηγορία
['μαθηματικά'] = { link = 'μαθηματικά', linkshow = 'μαθηματικά', word_cat = 'Μαθηματικά', key = 'μαθηματικα', topics = true },
['μέσο μεταφορών'] = { link = 'μεταφορά', linkshow = 'μέσο μεταφορών', word_cat = 'Μέσα μεταφορών', key = 'μεσαμεταφορων', topics = true },
['μεταλλουργία'] = { link = 'μεταλλουργία', linkshow = 'μεταλλουργία', word_cat = 'Μεταλλουργία', key = 'μεταλλουργια', topics = true },
['μετεωρολογία'] = { link = 'μετεωρολογία', linkshow = 'μετεωρολογία', word_cat = 'Μετεωρολογία', key = 'μετεωρολογια', topics = true },
['μετρική'] = { link = 'μετρική', linkshow = 'μετρική', word_cat = 'Μετρική', key = 'μετρικη', topics = true },
['μετωνυμία'] = { link = 'μετωνυμία', linkshow = 'μετωνυμία', word_cat = 'Μετωνυμίες', key = 'μετωνυμιεσ', style = true },
['μήνας'] = { link = 'μήνας', linkshow = 'μήνες', word_cat = 'Μήνες', key = 'μηνεσ', topics = true },
['μήνας του αττικού ημερολογίαυ'] = { link = 'αττικό ημερολόγιο', linkshow = 'μήνας του αττικού ημερολογίαυ', word_cat = 'Μήνες του αττικού ημερολογίου', key = 'μηνεστουαττικουημερολογιου', topics = true },
['μητρωνυμικό'] = { link = 'μητρωνυμικό', linkshow = 'μητρωνυμικό', word_cat = 'Μητρωνυμικά', key = 'μητρωνυμια', topics = true },
['μηχανή'] = { link = 'μηχανή', linkshow = 'μηχανή', word_cat = 'Μηχανές', key = 'μηχανεσ', topics = true },
['μηχανική'] = { link = 'μηχανική', linkshow = 'μηχανική', word_cat = 'Μηχανική', key = 'μηχανικη', topics = true },
['μηχανολογία'] = { link = 'μηχανολογία', linkshow = 'μηχανολογία', word_cat = 'Μηχανολογία', key = 'μηχανολογια', topics = true },
['μικροβιολογία'] = { link = 'μικροβιολογία', linkshow = 'μικροβιολογία', word_cat = 'Μικροβιολογία', key = 'μικροβιολογια', topics = true },
['μόδα'] = { link = 'μόδα', linkshow = 'μόδα', word_cat = 'Μόδα', key = 'μοδα', topics = true },
['μονάδα μέτρησης'] = { link = 'μονάδα μέτρησης', linkshow = 'μονάδα μέτρησης', word_cat = 'Μονάδες μέτρησης', key = 'μοναδαμετρησησ', topics = true },
['μουσική'] = { link = 'μουσική', linkshow = 'μουσική', word_cat = 'Μουσική', key = 'μουσικη', topics = true },
['μουσ όργ'] = { link = 'μουσικό όργανο', linkshow = 'μουσικό όργανο', word_cat = 'Μουσικά όργανα', key = 'μουσικαοργανα', topics = true },
['μπαχαρικό'] = { link = 'μπαχαρικό', linkshow = 'μπαχαρικό', word_cat = 'Μπαχαρικά', key = 'μπαχαρικα', topics = true },

-- μυθολογία και είδη (αν χρειαστεί το ελληνική)
['μυθολογία'] = { link = 'μυθολογία', linkshow = 'μυθολογία', word_cat = 'Μυθολογία', key = 'μυθολογια', topics = true },
['μυθολογία ελλ'] = { link = 'μυθολογία', linkshow = 'ελληνική μυθολογία', word_cat = 'Ελληνική μυθολογία', key = 'ελληνικημυθολογια', topics = true },
['μυθολογία σκαν'] = { link = 'Σκανδιναβία', linkshow = 'σκανδιναβική μυθολογία', word_cat = 'Σκανδιναβική μυθολογία', key = 'σκανδιναβικημυθολογια', topics = true },

['ναυπηγική'] = { link = 'ναυπηγική', linkshow = 'ναυπηγική', word_cat = 'Ναυπηγικοί όροι', key = 'ναυπηγικοιοροι', topics = true },
['ναυπηγικός όρος'] = { link = 'ναυπηγική', linkshow = 'ναυπηγικός όρος', word_cat = 'Ναυπηγικοί όροι', key = 'ναυπηγικοιοροι', topics = true },
['ναυτικός όρος'] = { link = 'ναυτικός', linkshow = 'ναυτικός όρος', word_cat = 'Ναυτικοί όροι', key = 'ναυτικοιοροι', topics = true },
['νευρολογία'] = { link = 'νευρολογία', linkshow = 'νευρολογία', word_cat = 'Νευρολογία', key = 'νευρολογια', topics = true },
['νεολογισμός'] = { link = 'νεολογισμός', linkshow = 'νεολογισμός', word_cat = 'Νεολογισμοί', key = 'νεολογισμοι', ety = true },
['νομική'] = { link = 'νομική', linkshow = 'νομική', word_cat = 'Νομική', key = 'νομικη', topics = true },
['νόμισμα'] = { link = 'νόμισμα', linkshow = 'νομίσματα', word_cat = 'Νομίσματα', key = 'νομισματα', topics = true },

['οδοντιατρική'] = { link = 'οδοντιατρική', linkshow = 'οδοντιατρική', word_cat = 'Οδοντιατρική', key = 'οδοντιατρικη', topics = true },
['οικογένεια'] = { link = 'οικογένεια', linkshow = 'οικογένεια', word_cat = 'Οικογένεια', key = 'οικογενεια', topics = true },
['οικοδομική'] = { link = 'οικοδομική', linkshow = 'οικοδομική', word_cat = 'Οικοδομική', key = 'οικοδομικη', topics = true },
['οικολογία'] = { link = 'οικολογία', linkshow = 'οικολογία', word_cat = 'Οικολογία', key = 'οικολογια', topics = true },
['οικονομία'] = { link = 'οικονομία', linkshow = 'οικονομία', word_cat = 'Οικονομία', key = 'οικονομια', topics = true },
-- όνομα = βλ [[Πρότυπο:όνομα]]
-- όνομα ζώου = βλ. 'ζωωνύμιο'
['ονοματεπώνυμο'] = { link = 'ονοματεπώνυμο', linkshow = 'ονοματεπώνυμο', word_cat = 'Ονοματεπώνυμα', key = 'ονοματεπωνυμα', topics = true },
['οπλισμός'] = { link = 'οπλισμός', linkshow = 'οπλισμός', word_cat = 'Οπλισμός', key = 'οπλισμοσ', topics = true },
['οπτική'] = { link = 'οπτική', linkshow = 'οπτική', word_cat = 'Οπτική', key = 'οπτικη', topics = true },
['ορνιθολογία'] = { link = 'ορνιθολογία', linkshow = 'ορνιθολογία', word_cat = 'Ορνιθολογία', key = 'ορνιθολογια', topics = true },
['ορυκτολογία'] = { link = 'ορυκτολογία', linkshow = 'ορυκτολογία', word_cat = 'Ορυκτολογία', key = 'ορυκτολογια', topics = true },
['όσπριο'] = { link = 'όσπριο', linkshow = 'όσπριο', word_cat = 'Όσπρια', key = 'οσπρια', topics = true },


['παιχνίδι'] = { link = 'παιχνίδι', linkshow = 'παιχνίδι', word_cat = 'Παιχνίδια', key = 'παιχνιδια', topics = true },
['παλαιογραφία'] = { link = 'παλαιογραφία', linkshow = 'παλαιογραφία', word_cat = 'Παλαιογραφία', key = 'παλαιογραφια', topics = true },
['παλαιοντολογία'] = { link = 'παλαιοντολογία', linkshow = 'παλαιοντολογία', word_cat = 'Παλαιοντολογία', key = 'παλαιοντολογια', topics = true },
['παραμύθι'] = { link = 'παραμύθι', linkshow = 'παραμύθι', word_cat = 'Παραμύθια', key = 'παραμυθια', topics = true },
['πατριδωνυμικό'] = { link = 'πατριδωνυμικό', linkshow = 'πατριδωνυμικό', word_cat = 'Πατριδωνυμικά', key = 'πατριδωνυμικα', topics = true },
['πατρωνυμικό'] = { link = 'πατρωνυμικό', linkshow = 'πατρωνυμικό', word_cat = 'Πατρωνυμικά', key = 'πατρωνυμικα', topics = true },
-- πληροφορική = βλ. Παράρτημα στο τέλος της σελίδας
['περιληπτικό'] = { link = 'περιληπτικός', linkshow = 'περιληπτικό', word_cat = 'Περιληπτικοί όροι', key = 'περιληπτικοιοροι', style = true },
['πολιτική'] = { link = 'πολιτική', linkshow = 'πολιτική', word_cat = 'Πολιτική', key = 'πολιτικη', topics = true },
['ποτό'] = { link = 'ποτό', linkshow = 'ποτό', word_cat = 'Ποτά', key = 'ποτα', topics = true },
['προσφώνηση'] = { link = 'προσφώνηση', linkshow = 'προσφώνηση', word_cat = 'Προσφωνήσεις', key = 'προσφωνησεισ', style = true },
['προσωνυμία'] = { link = 'προσωνυμία', linkshow = 'προσωνυμία', word_cat = 'Προσωνυμίες', key = 'προσωνυμιεσ', topics = true },

['σημείο στίξης'] = { link = 'σημείο στίξης', linkshow = 'σημείο στίξης', word_cat = 'Σημεία στίξης', key = 'σημειαστιξησ', topics = true },
['στρατιωτικός όρος'] = { link = 'στρατιωτικός', linkshow = 'στρατιωτικός όρος', word_cat = 'Στρατιωτικοί όροι', key = 'στρατιωτικοιοροι', topics = true },
['στρατ αργκό'] = { link = 'αργκό', linkshow = 'στρατιωτική αργκό', word_cat = 'Στρατιωτική αργκό', key = 'στρατιωτικηαργκο', style = true },
['στοιχειώδες σωματίδιο'] = { link = 'σωματίδιο', linkshow = 'στοιχειώδες σωματίδιο', word_cat = 'Στοιχειώδη σωματίδια', key = 'στοιχειωδησωματιδια', topics = true },
['συσκευή'] = { link = 'συσκευή', linkshow = 'συσκευή', word_cat = 'Συσκευές', key = 'συσκευεσ', topics = true },

-- μόνο για γενικούς όρους. Για ταξινομικούς όρους ΒΑΘΜΙΔΩΝ (οικογένειες, γένη, είδη κ.λπ.) βλ. [[Πρότυπο: ταξ]]
['ταξινομία'] = { link = 'ταξινομία', linkshow = 'ταξινομία', word_cat = 'Ταξινομία', key = 'ταξινομια', topics = true },

['τέχνη'] = { link = 'τέχνη', linkshow = 'τέχνη', word_cat = 'Τέχνες', key = 'τεχνεσ', topics = true },
['τεχνικός όρος'] = { link = 'τεχνικός', linkshow = 'τεχνικός όρος', word_cat = 'Τεχνολογία', key = 'τεχνολογια', topics = true },
['τεχνολογία'] = { link = 'τεχνολογία', linkshow = 'τεχνολογία', word_cat = 'Τεχνολογία', key = 'τεχνολογια', topics = true },
['τηλεπικοινωνίες'] = { link = 'τηλεπικοινωνία', linkshow = 'τηλεπικοινωνίες', word_cat = 'Τηλεπικοινωνίες', key = 'τηλεπικοινωνιεσ', topics = true },
['τοπωνύμιο'] = { link = 'τοπωνύμιο', linkshow = 'τοπωνύμιο', word_cat = 'Τοπωνύμια', key = 'τοπωνυμια', topics = true },	-- δείτε και [[Πρότυπο:τόπος]]
['τρόφιμα'] = { link = 'τρόφιμο', linkshow = 'τρόφιμα', word_cat = 'Τρόφιμα', key = 'τροφιμα', topics = true },
['τυπογραφία'] = { link = 'τυπογραφία', linkshow = 'τυπογραφία', word_cat = 'Τυπογραφία', key = 'τυπογραφια', topics = true },

['υφάσματα'] = { link = 'ύφασμα', linkshow = 'υφάσματα', word_cat = 'Υφάσματα', key = 'υφασματα', topics = true },

['φαρμακευτική'] = { link = 'φαρμακευτική', linkshow = 'φαρμακευτική', word_cat = 'Φαρμακευτική', key = 'φαρμακευτικη', topics = true },
['φίδι'] = { link = 'φίδι', linkshow = 'φίδι', word_cat = 'Φίδια', key = 'φιδια', topics = true },
['φιλολογία'] = { link = 'φιλολογία', linkshow = 'φιλολογία', word_cat = 'Φιλολογία', key = 'φιλολογια', topics = true },
['φιλοσοφία'] = { link = 'φιλοσοφία', linkshow = 'φιλοσοφία', word_cat = 'Φιλοσοφία' , key = 'φιλοσοφια', topics = true },
['φρούτο'] = { link = 'φρούτο', linkshow = 'φρούτο', word_cat = 'Φρούτα', key = 'φρουτα', topics = true },
['φυσική'] = { link = 'φυσική', linkshow = 'φυσική', word_cat = 'Φυσική', key = 'φυσικη', topics = true },
['φυσιολογία'] = { link = 'φυσιολογία', linkshow = 'φυσιολογία', word_cat = 'Φυσιολογία', key = 'φυσιολογια', topics = true },

['φωνή ζώου'] = { link = 'ζώο', linkshow = 'φωνή ζώου', word_cat = 'Φωνές ζώων', key = 'φωνεσζωων', topics = true },
-- βλ. και 'ζωο...'

['φωνητική'] = { link = 'φωνητική', linkshow = 'φωνητική', word_cat = 'Φωνητική', key = 'φωνητικη', topics = true },
['φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ'] = { link = 'φωνητικό αλφάβητο', linkshow = 'φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ', word_cat = 'Φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ', key = 'φωνητικοαλφαβητονατο', topics = true },
['φωτογραφία'] = { link = 'φωτογραφία', linkshow = 'φωτογραφία', word_cat = 'Φωτογραφία', key = 'φωτογραφια', topics = true },

['χημεία'] = { link = 'χημεία', linkshow = 'χημεία', word_cat = 'Χημεία', key = 'χημεια', topics = true },
['χημική ένωση'] = { link = 'χημική ένωση', linkshow = 'χημική ένωση', word_cat = 'Χημικές ενώσεις', key = 'χημικεσενωσεισ', topics = true },

-- χρησιμοποιείται για ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ξένων λημμάτων. Για ελληνικά, βλ. πίνακα [[Πρότυπο:στοιχείο]]
-- link: βλ. [[Πρότυπο:χημ-στοιχείο]] με text=ειδική φράση
['χημ-στοιχείο'] = { link = 'χημικό στοιχείο', linkshow = 'χημικό στοιχείο', word_cat = 'Χημικά στοιχεία', key = 'χημικαστοιχεια', topics = true },
-- link: βλ. [[Πρότυπο:χημ-σύμβολο]] με text=ειδική φράση και γλώσσα = uni (μόνο για ΔΙΕΘΝΗ σύμβολα)
['χημ-σύμβολο'] = { link = 'χημικό σύμβολο', linkshow = 'χημικό σύμβολο', word_cat = 'Χημικά σύμβολα', key = 'χημικασυμβολα', topics = true },

['χορός'] = { link = 'χορός', linkshow = 'χορός', word_cat = 'Χορός', key = 'χοροσ', topics = true },
['χριστιανισμός'] = { link = 'χριστιανισμός', linkshow = 'χριστιανισμός', word_cat = 'Χριστιανισμός', key = 'χριστιανισμοσ', topics = true },

-- ΠΡΟΣΟΧΗ: το [[Πρότυπο:χρωμ]] δίνι χωρματιστό κουτάκι δείγματος
['χρώμα'] = { link = 'χρώμα', linkshow = 'χρώμα', word_cat = 'Χρώματα', key = 'χρωματα', topics = true },

['χυδαίο'] = { link = 'χυδαίος', linkshow = 'χυδαίο', word_cat = 'Χυδαιολογίες', key = 'χυδαιολογιεσ', style = true },

['ψυχιατρική'] = { link = 'ψυχιατρική', linkshow = 'ψυχιατρική', word_cat = 'Ψυχιατρική', key = 'ψυχιατρικη', topics = true },
['ψυχολογία'] = { link = 'ψυχολογία', linkshow = 'ψυχολογία', word_cat = 'Ψυχολογία', key = 'ψυχολογια', topics = true },


-- ============ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (οι συντομογραφίες στο [[Module:labels/alias]]#Παράρτημα πληροφορικής 
--  [[:Κατηγορία:Πληροφορική]]
['πληροφορική'] = { link = 'πληροφορική', linkshow = 'πληροφορική', word_cat = 'Πληροφορική', key = 'πληροφορικη', topics = true },
-- μήπως Κατ. Προγραμματισμός - HTML ?
['HTML'] = { link = 'HTML', linkshow = 'HTML', word_cat = 'HTML', key = 'hmtl', topics = true },
['αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός'] = { link = 'αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', linkshow = 'αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', word_cat = 'Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός', key = 'αντικειμενοστραφησ', topics = true },
['βάσεις δεδομένων'] = { link = 'βάση δεδομένων', linkshow = 'βάσεις δεδομένων', word_cat = 'Βάσεις δεδομένων', key = 'βασεισδεδομενων', topics = true },
['γλώσσες προγραμματισμού'] = { link = 'γλώσσα προγραμματισμού', linkshow = 'γλώσσες προγραμματισμού', word_cat = 'Γλώσσες προγραμματισμού', key = 'γλωσσεσπρογραμματισμου', topics = true },
-- special link [[δίκτυο υπολογιστών]]
['διαδίκτυο'] = { link = 'διαδίκτυο', linkshow = 'διαδίκτυο', word_cat = 'Διαδίκτυο', key = 'διαδικτυο', topics = true },
['δίκτυο υπολογιστών'] = { link = 'δίκτυο υπολογιστών', linkshow = 'δίκτυο υπολογιστών', word_cat = 'Δίκτυο υπολογιστών', key = 'δικτυουπολογιστων', topics = true },
['επιστήμη υπολογιστών'] = { link = 'επιστήμη υπολογιστών', linkshow = 'επιστήμη υπολογιστών', word_cat = 'Επιστήμη υπολογιστών', key = 'επιστημηυπολογιστων', topics = true },
['κανονικές εκφράσεις'] = { link = 'κανονική έκφραση', linkshow = 'κανονικές εκφράσεις', word_cat = 'Κανονικές εκφράσεις', key = 'κανονικεσεκφρασεισ', topics = true },
-- Μήπως να λάβει ένδειξη πληροφορική - μεταγλώττιση (δεν είναι σαφές αν μιλάμε για ραδιόφωνο, τηλεόραση)
['λογισμικό'] = { link = 'λογισμικό', linkshow = 'λογισμικό', word_cat = 'Λογισμικό', key = 'λογισμικο', topics = true },
['μεταγλώττιση'] = { link = 'μεταγλώττιση', linkshow = 'πληροφορική-μεταγλώττιση', word_cat = 'Μεταγλώττιση - πληροφορική', key = 'μεταγλωττισηπληροφορικη', topics = true },
['προγραμματισμός'] = { link = 'προγραμματισμός', linkshow = 'προγραμματισμός', word_cat = 'Προγραμματισμός', key = 'προγραμματισμοσ', topics = true },
['υλικό υπολογιστή'] = { link = 'hardware', linkshow = 'υλικό υπολογιστή', word_cat = 'Υλικό υπολογιστή', key = 'υλικουπολογιστη', topics = true },

-- και
['C++'] = { link = 'C++', linkshow = 'C++', word_cat = 'C++', key = 'c++', topics = true },
['Java'] = { link = 'Java', linkshow = 'Java', word_cat = 'Java', key = 'java', topics = true },
['Perl'] = { link = 'Perl', linkshow = 'Perl', word_cat = 'Perl', key = 'perl', topics = true },
['Python'] = { link = 'Python', linkshow = 'Python', word_cat = 'Python', key = 'python', topics = true },


-- ====================== ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ======================== --
-- ΧΩΡΙΣ να δίνουν Κατηγορίες προς το παρόν. Ετικέτες ύφους.  Να σκεφτούμε αν θέλουμε Κατηγορία
['αρχαϊκό'] = { link = 'αρχαϊκός', linkshow = 'αρχαϊκό', word_cat = '-', key = 'αρχαικοιοροι', style = true },
['ανεπίσημο'] = { link = 'ανεπίσημος', linkshow = 'ανεπίσημο', word_cat = '-', key = 'ανεπισημοιοροι', style = true },
['ειρωνικό'] = { link = 'ειρωνικός', linkshow = 'ειρωνικό', word_cat = '-', key = 'ειρωνικοιοροι', style = true },
['επίσημο'] = { link = 'επίσημος', linkshow = 'επίσημο', word_cat = '-', key = 'επισημοιοροι', style = true },
['καθομιλουμένη'] = { link = 'καθομιλουμένη', linkshow = 'καθομιλουμένη', word_cat = '-', key = 'καθομιλουμενη', style = true },
['κακόσημο'] = { link = 'κακόσημος', linkshow = 'κακόσημο', word_cat = '-', key = 'κακοσημοιοροι', style = true },
['καταχρηστικά'] = { link = 'καταχρηστικός', linkshow = 'καταχρηστικά', word_cat = '-', key = '-', style = true },
['μειωτικό'] = { link = 'μειωτικός', linkshow = 'μειωτικό', word_cat = '-', key = 'μειωτικοιοροι', style = true },
['μεταφορικά'] = { link = 'μεταφορά#φιλολογία', linkshow = 'μεταφορικά', word_cat = '-', key = '-', style = true },
['οικείο'] = { link = 'οικείος', linkshow = 'οικείο', word_cat = '-', key = 'οικειοιοροι', style = true },
['παρωχημένο'] = { link = 'παρωχημένος', linkshow = 'παρωχημένο', word_cat = '-', key = 'παρωχημενοιοροι', style = true },
['προφορικό'] = { link = 'προφορικός', linkshow = 'προφορικό', word_cat = '-', key = 'προφορικοιοροι', style = true },
['σκωπτικό'] = { link = 'σκωπτικός', linkshow = 'σκωπτικό', word_cat = '-', key = 'σκωπτικοιοροι', style = true },

['σπάνιο'] = { link = 'σπάνιος', linkshow = 'σπάνιο', word_cat = '-', key = 'σπανιοιοροι', style = true },
	-- αν γίνει κατηγορία, να υπάρχει και σπάνιος τύπος (για κλιτικούς και ρηματικούς)

['υβριστικό'] = { link = 'υβριστικός', linkshow = 'υβριστικό', word_cat = '-', key = 'υβριστικοιοροι', style = true },
['χαϊδευτικό'] = { link = 'χαϊδευτικός', linkshow = 'χαϊδευτικό', word_cat = '-', key = 'χαιδευτικοιοροι', style = true },
['χλευαστικό'] = { link = 'χλευαστικός', linkshow = 'χλευαστικό', word_cat = '-', key = 'χλευαστικοιοροι', style = true },

-- ============================
-- σημάνσεις που μοιάζουν με ετικέτες, αλλά δεν είναι χαρακτηρισμοί.
-- προστίθενται εδώ, μόνο για την περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το {{ετ|....}} εκ παραδρομής
['γενικότερα'] = { link = 'γενικά', linkshow = 'γενικότερα', word_cat = '-', key = '-', other = true },
['ειδικότερα'] = { link = 'ειδικά', linkshow = 'ειδικότερα', word_cat = '-', key = '-', other = true },
['κτεπε'] = { link = "κατ' επέκταση", linkshow = "κατ' επέκταση", word_cat = '-', key = '-', other = true },
['κυριολεκτικά'] = { link = 'κυριολεκτώ', linkshow = 'κυριολεκτικά', word_cat = '-', key = '-', other = true },

}