Module:labels >> Module:labels/data     << Module:labels/τεκμηρίωση   → πρότυπο ετικετών {{ετ}}
Module:labels >> Module:labels/alias


-- Εναλλακτικές γραφές και συντομογραφίες του 'label' από το [[Module:labels/data]]
-- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφορικής, στο τέλος της σελίδας

local alias = {}

-- α
alias['αγγλ'] = { lab = 'αγγλισμός' }
alias['αγιογρ'] = { lab = 'αγιογραφία' }
alias['αεροπ'] = { lab = 'αεροπορικός όρος' }
alias['αθλ'] = { lab = 'αθλητισμός' }
alias['αθλητ'] = { lab = 'αθλητισμός' }
alias['αλγ'] = { lab = 'άλγεβρα' }
	alias['άλγ'] = { lab = 'άλγεβρα' }
alias['αμερικανικό'] = { lab = 'αμερ' }
	alias['amer'] = { lab = 'αμερ' }
	alias['american'] = { lab = 'αμερ' }
alias['αμερικανική γραφή'] = { lab = 'αμερ γρ' }
	alias['amer spelling'] = { lab = 'αμερ γρ' }
alias['αμερικανική σημασία'] = { lab = 'αμερ σημασία' }
	alias['αμερικανικές σημασίες'] = { lab = 'αμερ σημασία' }
	alias['αμερ σημ'] = { lab = 'αμερ σημασία' }
	alias['ΗΠΑ σημ'] = { lab = 'αμερ σημασία' }
	alias['amer sense'] = { lab = 'αμερ σημασία' }
alias['αμτβ'] = { lab = 'αμετάβατο' }
alias['αμπελ'] = { lab = 'άμπελος' }
	alias['αμπέλι'] = { lab = 'άμπελος' }
alias['αμπελουργ'] = { lab = 'αμπελουργία' }
alias['αναδρομικός σχηματισμός'] = { lab = 'αναδρομικός' }
alias['ανατ'] = { lab = 'ανατομία' }
alias['άνεμοι'] = { lab = 'άνεμος' }
alias['ανεπίσ'] = { lab = 'ανεπίσημο' }
alias['ανθρωπο'] = { lab = 'ανθρωπολογία' }
	alias['ανεπισ'] = { lab = 'ανεπίσημο' }
alias['αντιδ'] = { lab = 'αντιδάνειο' }
	alias['λόγ αντιδ'] = { lab = 'λόγιο αντιδάνειο' }
	alias['λόγιο αντιδ'] = { lab = 'λόγιο αντιδάνειο' }
alias['αντικείμενα'] = { lab = 'αντικείμενο' }
	alias['αντικ'] = { lab = 'αντικείμενο' }
alias['αντιμετάθεση'] = { lab = 'μετάθεση' }
alias['απαρχαιωμένο'] = { lab = 'απαρχ' }
alias['απλολ'] = { lab = 'απλολογία' }
alias['απρόσωπο'] = { lab = 'απρόσωπο ρήμα' }
alias['αριθμητικό σύμβολο'] = { lab = 'αριθμός' }
	alias['αριθμητικά σύμβολα'] = { lab = 'αριθμός' }
alias['αριθμ'] = { lab = 'αριθμητική' }
alias['αρχαιολ'] = { lab = 'αρχαιολογία' }
alias['αρχαιοπρ'] = { lab = 'αρχαιοπρεπές' }
alias['αρχιτ'] = { lab = 'αρχιτεκτονική' }
alias['αστερ'] = { lab = 'αστερισμός' }
alias['αστρολ'] = { lab = 'αστρολογία' }
alias['αστρον'] = { lab = 'αστρονομία' }
alias['αστροναυτ'] = { lab = 'αστροναυτική' }
alias['άφεση'] = { lab = 'αφετικός' }

-- β
alias['βαθμός πυρ'] = { lab = 'βαθμός πυροσβ' }
	alias['βαθμός πυροσβεστικής'] = { lab = 'βαθμός πυροσβ' }
alias['βαθμός αστυνομίας'] = { lab = 'βαθμός αστυν' }
alias['βιβλιογραφικές παραπομπές'] = { lab = 'βιβλιογραφική παραπομπή' }
alias['βιολ'] = { lab = 'βιολογία' }
alias['βιοχ'] = { lab = 'βιοχημεία' }
	alias['βιοχημ'] = { lab = 'βιοχημεία' }
alias['βοτ'] = { lab = 'βοτανική' }
alias['βότανα'] = { lab = 'βότανο' }
alias['βουδ'] = { lab = 'βουδισμός' }
alias['βρετανικό'] = { lab = 'βρετ' }
	alias['brit'] = { lab = 'βρετ' }
	alias['british'] = { lab = 'βρετ' }
alias['βρετανική γραφή'] = { lab = 'βρετ γρ' }
	alias['brit spelling'] = { lab = 'βρετ γρ' }
	alias['br spelling'] = { lab = 'βρετ γρ' }
alias['βρετανική σημασία'] = { lab = 'βρετ σημασία' }
	alias['βρετανικές σημασίες'] = { lab = 'βρετ σημασία' }
	alias['βρ σημ'] = { lab = 'βρετ σημασία' }
	alias['βρετ σημ'] = { lab = 'βρετ σημασία' }
	alias['ΗΒ σημ'] = { lab = 'βρετ σημασία' }
	alias['brit sense'] = { lab = 'βρετ σημασία' }
alias['βυζ μουσική'] = { lab = 'βυζαντινή μουσική' }
	alias['βυζ μουσ'] = { lab = 'βυζαντινή μουσική' }

-- γ
alias['γαστρ'] = { lab = 'γαστρονομία' }
	alias['γαστρον'] = { lab = 'γαστρονομία' }
alias['γενετ'] = { lab = 'γενετική' }
alias['γενικ'] = { lab = 'γενικότερα' }
alias['γεωγρ'] = { lab = 'γεωγραφία' }
alias['γεωλ'] = { lab = 'γεωλογία' }
alias['γεωμ'] = { lab = 'γεωμετρία' }
alias['γεωπ'] = { lab = 'γεωπονία' }
alias['γλυκά'] = { lab = 'γλυκό' }
alias['γλώσσες'] = { lab = 'γλώσσα' }
alias['γλωσσ'] = { lab = 'γλωσσολογία' }
	alias['γλωσσολ'] = { lab = 'γλωσσολογία' }		-- να γίνουν γλωσσ
alias['γλωσσοδ'] = { lab = 'γλωσσοδέτης' }
alias['γράμματα'] = { lab = 'γράμμα' }
alias['γραμμ'] = { lab = 'γραμματική' }

-- δ
alias['δασοκ'] = { lab = 'δασοκομία' }
alias['δεινόσαυροι'] = { lab = 'δεινόσαυρος' }
alias['δένδρο'] = { lab = 'δέντρο' }
alias['δημοτ'] = { lab = 'δημοτική' }
alias['διακριτικά σημάδια'] = { lab = 'διακριτικό σημάδι' }
	alias['διακριτικό'] = { lab = 'διακριτικό σημάδι' }
alias['διαλεκτικό'] = { lab = 'ιδιωματικό' }

-- ε
alias['εε'] = { lab = 'ΕΕ' }
	alias['Ευρωπαϊκή Ένωση'] = { lab = 'ΕΕ' }
alias['εθν'] = { lab = 'εθνικό' }
alias['εθνωνύμιο'] = { lab = 'έθνος' }
alias['ειδικ'] = { lab = 'ειδικότερα' }
alias['ειρων'] = { lab = 'ειρωνικό' }
alias['ειρωνική σημασία'] = { lab = 'ειρων σημ' }
alias['εκκ'] = { lab = 'εκκλησιαστικό' }
alias['εκπ'] = { lab = 'εκπαίδευση' }
	alias['εκπαιδ'] = { lab = 'εκπαίδευση' }
alias['εκτυπ'] = { lab = 'εκτύπωση' }
alias['ενδυμ'] = { lab = 'ενδυμασία' }
alias['εντομ'] = { lab = 'εντομολογία' }
	alias['εντομολ'] = { lab = 'εντομολογία' }
alias['επαγγ'] = { lab = 'επάγγελμα' }
	alias['επαγγέλματα'] = { lab = 'επάγγελμα' }
alias['επιδημ'] = { lab = 'επιδημιολογία' }
alias['έπιπλα'] = { lab = 'έπιπλο' }
alias['επίσ'] = { lab = 'επίσημο' }
	alias['επισ'] = { lab = 'επίσημο' }
alias['επιστήμες'] = { lab = 'επιστήμη' }
alias['επιστημονικός όρος'] = { lab = 'επιστ' }
alias['επιτατ'] = { lab = 'επιτατικό' }
alias['επιτατ επίθ'] = { lab = 'επιτατικό επίθετο' }
alias['επιτατ μτχ'] = { lab = 'επιτατική μετοχή' }
alias['επιτατ ουσ'] = { lab = 'επιτατικό ουσιαστικό' }
alias['εραλδ'] = { lab = 'εραλδική' }
alias['εργαλεία'] = { lab = 'εργαλείο' }
alias['ερπετολ'] = { lab = 'ερπετολογία' }
	alias['ερπετ'] = { lab = 'ερπετολογία' }
alias['εσφ'] = { lab = 'εσφαλμένα' }
alias['ευφ'] = { lab = 'ευφημισμός' }
	alias['ευφημ'] = { lab = 'ευφημισμός' }

-- ζ
alias['ζωγρ'] = { lab = 'ζωγραφική' }
alias['ζωολ'] = { lab = 'ζωολογία' } --βλ. και φωνές ζώων
alias['ζωωνύμιο'] = { lab = 'όνομα ζώου' }

-- η
alias['ηλεκτρολ'] = { lab = 'ηλεκτρολογία' }
alias['ηλεκτρον'] = { lab = 'ηλεκτρονική' }
	alias['ηλεκτρονικά'] = { lab = 'ηλεκτρονική' }
alias['ηχομ'] = { lab = 'ηχομιμητικό' } -- [[Πρότυπο:ηχομ]] = βασικό

-- θ
alias['θεατρ'] = { lab = 'θέατρο' }
alias['θεσυν'] = { lab = 'θεωρία συνόλων' }
alias['θεωνυμ'] = { lab = 'θεωνύμιο' }
alias['θρησκ'] = { lab = 'θρησκεία' }
alias['θωπ'] = { lab = 'θωπευτικό' }

-- ι
alias['ιατρ'] = { lab = 'ιατρική' }
-- ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ alias['ιδιωμ'] = { lab = 'ιδιωματικό' } -- ως ιδιωτισμός, idiom
	-- βλ και διαλεκτικό
	-- δημιουργεί σύγχυση αν είναι ιδιωματικό (όπως σε ιδιώματα) ή ιδιωματισμός (απλές εκφράσεις)
alias['ιδιωματική σημασία'] = { lab = 'ιδιωματ σημ' }
alias['ινδου'] = { lab = 'ινδουισμός' }
alias['ισλάμ'] = { lab = 'ισλαμισμός' }
	alias['ισλαμ'] = { lab = 'ισλαμισμός' }
alias['ιουδ'] = { lab = 'ιουδαϊσμός' }
alias['ιστορ'] = { lab = 'ιστορία' }
alias['ιχθυολ'] = { lab = 'ιχθυολογία' }

-- κ
alias['καθομ'] = { lab = 'καθομιλουμένη' }
alias['κακόσ'] = { lab = 'κακόσημο' }
	alias['κακοσ'] = { lab = 'κακόσημο' }
alias['κακόσημη σημ'] = { lab = 'κακόσημη σημασία' }
alias['καρδ'] = { lab = 'καρδιολογία' }
	alias['καρδιολ'] = { lab = 'καρδιολογία' }
alias["κατ' επέκταση"] = { lab = 'κτεπε' }
alias['καταχρ'] = { lab = 'καταχρηστικά' }
	alias['καταχρηστικό'] = { lab = 'καταχρηστικά' }
alias['κινηματ'] = { lab = 'κινηματογράφος' }
alias['κτηνιατρ'] = { lab = 'κτηνιατρική' }
alias['κοινων'] = { lab = 'κοινωνιολογία' }
	alias['κοινωνιολ'] = { lab = 'κοινωνιολογία' }
alias['κομμωτ'] = { lab = 'κομμωτική' }
alias['κορον'] = { lab = 'κορονοϊός' }
	alias['κορων'] = { lab = 'κορονοϊός' }
alias['κοσμετολ'] = { lab = 'κοσμετολογία' }
alias['κοσμήματα'] = { lab = 'κόσμημα' }
alias['κυριολ'] = { lab = 'κυριολεκτικά' }

-- λ
alias['λαϊκ'] = { lab = 'λαϊκότροπο' } -- ύφος
alias['λαογρ'] = { lab = 'λαογραφία' }
alias['λαχανικά'] = { lab = 'λαχανικό' }
alias['λεξικ'] = { lab = 'λεξικογραφία' }
	alias['λεξικογρ'] = { lab = 'λεξικογραφία' }
-- alias['λογ'] = { lab = 'λογική' }			-- προσοχή: όχι λόγιο

alias['λογ-κλ-ουσ'] = { lab = 'λόγ-κλ-ουσ' } -- Λόγιοι κλιτικοί τύποι ουσιαστικών
alias['λογ-κλ-κυρ'] = { lab = 'λόγ-κλ-κυρ' } -- Λόγιοι κλιτικοί τύποι κυρίων ονομάτων
alias['λογ-κλ-επ'] = { lab = 'λόγ-κλ-επ' } -- Λόγιοι κλιτικοί τύποι - ανδρικά επώνυμα (όπως τα -ίδου)
alias['λογ-κλ-επιθ'] = { lab = 'λόγ-κλ-επίθ' } -- Λόγιοι κλιτικοί τύποι επιθέτων
alias['λογ-κλ-μτχ'] = { lab = 'λόγ-κλ-μετ' } -- Λόγιοι κλιτικοί τύποι μετοχών
alias['λογ-κλ-ρημ'] = { lab = 'λόγ-κλ-ρημ' } -- Λόγιοι ρηματικοί τύποι
alias['λογ-σημ'] = { lab = 'λόγ σημ' } -- Λόγιες σημασίες όρων
alias['λογ σημ'] = { lab = 'λόγ σημ' } 
alias['λόγια σημασία'] = { lab = 'λόγ σημ' } 

alias['λογιστ'] = { lab = 'λογιστική' }
alias['λογοτ'] = { lab = 'λογοτεχνικό' }	-- προσοχή: λογοτεχνικό ύφος, ΟΧΙ για την τέχνη της λογοτεχνίας

-- μ
alias['μαθ'] = { lab = 'μαθηματικά' }
alias['μειωτ'] = { lab = 'μειωτικό' }
alias['μειωτική σημασία'] = { lab = 'μειωτ σημ' }
alias['μέρα'] = { lab = 'ημέρα' }
alias['μέσο μετ'] = { lab = 'μέσο μεταφορών' }
	alias['μέσο μεταφοράς'] = { lab = 'μέσο μεταφορών' }
	alias['μέσα μεταφοράς'] = { lab = 'μέσο μεταφορών' }
	alias['μεταφορικό μέσο'] = { lab = 'μέσο μεταφορών' }
alias['μετακ'] = { lab = 'μετακίνηση τόνου' } -- όπως μετακ. στο λεξικό [[Πρότυπο:Π:ΛΚΝ]]
alias['μεταλλουργ'] = { lab = 'μεταλλουργία' }
	alias['μεταλλ'] = { lab = 'μεταλλουργία' }
alias['μεταφορικό'] = { lab = 'μεταφορικά' }
	alias['μτφρ'] = { lab = 'μεταφορικά' }
alias['μετεω'] = { lab = 'μετεωρολογία' }
	alias['μετεωρ'] = { lab = 'μετεωρολογία' }
alias['μετεωρολ'] = { lab = 'μετεωρολογία' }
alias['μετων'] = { lab = 'μετωνυμία' }
alias['μητρων'] = { lab = 'μητρωνυμικό' }
-- μηχ -- διαγράφτηκε λόγω σύγχυσης 'μηχανές, μηχνανική, μηχανολογία'
alias['μηχανολ'] = { lab = 'μηχανολογία' }
alias['μικροβιολ'] = { lab = 'μικροβιολογία' }
alias['μον με'] = { lab = 'μονάδα μέτρησης' }
	alias['μον μέτρ'] = { lab = 'μονάδα μέτρησης' }
	alias['μον μετρ'] = { lab = 'μονάδα μέτρησης' }
alias['μουσ'] = { lab = 'μουσική' }
alias['μουσ οργ'] = { lab = 'μουσ όργ' }
	alias['μουσικό όργανο'] = { lab = 'μουσ όργ' }
	alias['μουσικά όργανα'] = { lab = 'μουσ όργ' }
alias['μπαχαρικά'] = { lab = 'μπαχαρικό' }
alias['μτβ'] = { lab = 'μεταβατικό' }
-- μτφρ = μεταφορικά
-- μυθολογίες
alias['μυθ'] = { lab = 'μυθολογία' }
	alias['μυθολ'] = { lab = 'μυθολογία' }
alias['ελλ μυθ'] = { lab = 'ελληνική μυθολογία' }
	alias['ελλ μυθολ'] = { lab = 'ελληνική μυθολογία' }
	alias['μυθ ελλ'] = { lab = 'ελληνική μυθολογία' }
	alias['μυθολογία ελλ'] = { lab = 'ελληνική μυθολογία' }
alias['αιγ μυθ'] = { lab = 'αιγυπτιακή μυθολογία' }
	alias['αιγ μυθολ'] = { lab = 'αιγυπτιακή μυθολογία' }
	alias['μυθ αιγ'] = { lab = 'αιγυπτιακή μυθολογία' }
	alias['μυθολογία αιγ'] = { lab = 'αιγυπτιακή μυθολογία' }
alias['ρωμ μυθ'] = { lab = 'ρωμαϊκή μυθολογία' }
	alias['ρωμ μυθολ'] = { lab = 'ρωμαϊκή μυθολογία' }
	alias['μυθ ρωμ'] = { lab = 'ρωμαϊκή μυθολογία' }
	alias['μυθολογία ρωμ'] = { lab = 'ρωμαϊκή μυθολογία' }
alias['σκαν μυθ'] = { lab = 'σκανδιναβική μυθολογία' }
	alias['σκαν μυθολ'] = { lab = 'σκανδιναβική μυθολογία' }
	alias['μυθ σκαν'] = { lab = 'σκανδιναβική μυθολογία' }
	alias['μυθολογία σκαν'] = { lab = 'σκανδιναβική μυθολογία' }

alias['μυκητολ'] = { lab = 'μυκητολογία' }
	alias['μυκητ'] = { lab = 'μυκητολογία' }

-- ν
alias['ναυπ'] = { lab = 'ναυπηγικός όρος' }
	alias['ναυπηγ'] = { lab = 'ναυπηγικός όρος' }
alias['ναυτ'] = { lab = 'ναυτικός όρος' }
	alias['ναυτικ'] = { lab = 'ναυτικός όρος' }
alias['νεολ'] = { lab = 'νεολογισμός' }
	alias['νεολογ'] = { lab = 'νεολογισμός' }
alias['νευρ'] = { lab = 'νευρολογία' }
	alias['νευρολ'] = { lab = 'νευρολογία' }
alias['νομική'] = { lab = 'νομ' }
	alias['νομικός όρος'] = { lab = 'νομ' }
	alias['νομικοί όροι'] = { lab = 'νομ' }
alias['νομίσματα'] = { lab = 'νόμισμα' }

-- ο
alias['οδοντ'] = { lab = 'οδοντιατρική' }
alias['οικ'] = { lab = 'οικείο' }
alias['οικεία σημασία'] = { lab = 'οικ σημ' }
alias['οικογ'] = { lab = 'οικογένεια' }
alias['οικοδ'] = { lab = 'οικοδομική' }
	alias['οικοδομ'] = { lab = 'οικοδομική' }
alias['οικολ'] = { lab = 'οικολογία' }
	alias['οικολογ'] = { lab = 'οικολογία' }
alias['οικον'] = { lab = 'οικονομία' }
alias['ονόματα ζώων'] = { lab = 'όνομα ζώου' }
alias['οπλ'] = { lab = 'οπλισμός' }
alias['οπτ'] = { lab = 'οπτική' }
alias['ορνιθ'] = { lab = 'ορνιθολογία' }
alias['ορνιθολ'] = { lab = 'ορνιθολογία' }
alias['ορυκτ'] = { lab = 'ορυκτολογία' }
	alias['ορυκτολ'] = { lab = 'ορυκτολογία' }
alias['όσπρια'] = { lab = 'όσπριο' }

-- π
alias['παιχν'] = { lab = 'παιχνίδι' }
alias['παιχν-αντικ'] = { lab = 'παιχνίδι-αντικείμενο' }
alias['παλαιογρ'] = { lab = 'παλαιογραφία' }
alias['παλαιοντ'] = { lab = 'παλαιοντολογία' }
alias['παπούτσι'] = { lab = 'υπόδηση' }
	alias['παπούτσια'] = { lab = 'υπόδηση' }
alias['παρετυμολόγηση'] = { lab = 'παρετυμολογία' }
alias['παρωχ'] = { lab = 'παρωχημένο' }
alias['παρωχημένη σημασία'] = { lab = 'παρωχ σημ' }
alias['πατριδ'] = { lab = 'πατριδωνυμικό' }
alias['πατρων'] = { lab = 'πατρωνυμικό' }
alias['πολιτ'] = { lab = 'πολιτική' }
alias['ποτά'] = { lab = 'ποτό' }
alias['πουλί'] = { lab = 'πτηνό' }
alias['πρμθ'] = { lab = 'παραμύθι' }
alias['προσφων'] = { lab = 'προσφώνηση' }
	alias['προσφών'] = { lab = 'προσφώνηση' }
alias['προσων'] = { lab = 'προσωνυμία' }
	alias['προσωνύμιο'] = { lab = 'προσωνυμία' }
alias['προφ'] = { lab = 'προφορικό' }
	alias['προφορ'] = { lab = 'προφορικό' }

-- ρ
alias['ρηματικό επίθετο'] = { lab = 'ρημ επίθ' }

-- σ
alias['σημεία στίξης'] = { lab = 'σημείο στίξης' }
	alias['σημ στίξ'] = { lab = 'σημείο στίξης' }
	alias['σημ στιξ'] = { lab = 'σημείο στίξης' }
alias['σινεμά'] = { lab = 'κινηματογράφος' }
alias['σκωπτ'] = { lab = 'σκωπτικό' }
	alias['σκωπτικά'] = { lab = 'σκωπτικό' }
alias['σκωπτική σημασία'] = { lab = 'σκωπτ σημ' }
alias['σπάν'] = { lab = 'σπάνιο' }
	alias['σπαν'] = { lab = 'σπάνιο' }
alias['σπάνια σημασία'] = { lab = 'σπάνια σημ' }
	alias['σπάν σημ'] = { lab = 'σπάνια σημ' }
	alias['σπαν σημ'] = { lab = 'σπάνια σημ' }
alias['στρατ'] = { lab = 'στρατιωτικός όρος' }
alias['στρατιωτική αργκό'] = { lab = 'στρατ αργκό' }
alias['στρατιωτικός βαθμός'] = { lab = 'στρατ βαθμός' }
alias['σνρ'] = { lab = 'συνηρημένο' }
	alias['συνηρημένο επίθετο'] = { lab = 'σνρ επίθετο' }
	alias['συνηρημένη μετοχή'] = { lab = 'σνρ μετοχή' }
	alias['συνηρημένο ουσιαστικό'] = { lab = 'σνρ ουσιαστικό' }
	alias['συνηρημένο ρήμα'] = { lab = 'σνρ ρήμα' }
alias['συσκευές'] = { lab = 'συσκευή' }

-- τ
alias['ταξιν'] = { lab = 'ταξινομία' }		-- για ταξινομικούς όρους, βλ. [[Πρότυπο:ταξ]]
alias['τέχνες'] = { lab = 'τέχνη' }
alias['τεχνο'] = { lab = 'τεχνολογία' }
	alias['τεχνολ'] = { lab = 'τεχνολογία' }
alias['τηλεπ'] = { lab = 'τηλεπικοινωνίες' }
	alias['τηλεπικοινωνία'] = { lab = 'τηλεπικοινωνίες' }
alias['τριτοπρόσωπο'] = { lab = 'τριτοπρόσωπο ρήμα' }
alias['τρόφιμο'] = { lab = 'τρόφιμα' }
alias['τυρί'] = { lab = 'τυριά' }
alias['τυπογρ'] = { lab = 'τυπογραφία' }

-- υ
alias['υβρ'] = { lab = 'υβριστικό' }
	alias['υβριστ'] = { lab = 'υβριστικό' }
alias['υδρ'] = { lab = 'υδρωνύμιο' }
	alias['υδρων'] = { lab = 'υδρωνύμιο' }
alias['υπο ουσιαστικό'] = { lab = 'υπο ουσ' }
alias['υποδήματα'] = { lab = 'υπόδηση' }
alias['ύφασμα'] = { lab = 'υφάσματα' }

-- φ
alias['φαγητό'] = { lab = 'φαγητά' }
alias['φαρμ'] = { lab = 'φαρμακευτική' }
	alias['φαρμακ'] = { lab = 'φαρμακευτική' }
alias['φιλολ'] = { lab = 'φιλολογία' }
	alias['φιλολογ'] = { lab = 'φιλολογία' }
alias['φιλοσ'] = { lab = 'φιλοσοφία' }
	alias['φιλοσοφ'] = { lab = 'φιλοσοφία' }
alias['φρούτα'] = { lab = 'φρούτο' }
alias['φυσ'] = { lab = 'φυσική' }
alias['φυσιολ'] = { lab = 'φυσιολογία' }
alias['φυτολογία'] = { lab = 'βοτανική' }
alias['φων αλφ νατο'] = { lab = 'φωνητικό αλφάβητο ΝΑΤΟ' }
alias['φωνές ζώων'] = { lab = 'φωνή ζώου' }  -- βλ. και 'ζωο...'
alias['φωτογρ'] = { lab = 'φωτογραφία' }

-- χ
alias['χαϊδ'] = { lab = 'χαϊδευτικό' }
	alias['χαϊδευτικά'] = { lab = 'χαϊδευτικό' }
	alias['χαιδ'] = { lab = 'χαϊδευτικό' }
alias['χαρ κάντζι'] = { lab = 'χαρακτήρας κάντζι' }
	alias['χαρ kanji'] = { lab = 'χαρακτήρας κάντζι' }
	alias['χαρακτήρες κάντζι'] = { lab = 'χαρακτήρας κάντζι' }
alias['χαρ Χαν'] = { lab = 'χαρακτήρας Χαν' }
	alias['χαρ χαν'] = { lab = 'χαρακτήρας Χαν' }
	alias['χαρακτήρας χαν'] = { lab = 'χαρακτήρας Χαν' }
	alias['χαρακτήρες χαν'] = { lab = 'χαρακτήρας Χαν' }
alias['χαρτοπαίγνια'] = { lab = 'χαρτοπαίγνιο' }
alias['χημ'] = { lab = 'χημεία' }
alias['χορ'] = { lab = 'χορός' }
alias['χριστ'] = { lab = 'χριστιανισμός' }
alias['χυδ'] = { lab = 'χυδαίο' }

-- ψ
alias['ψυχιατρ'] = { lab = 'ψυχιατρική' }
alias['ψυχολ'] = { lab = 'ψυχολογία' }
	alias['ψυχολογ'] = { lab = 'ψυχολογία' }
	
-- ω
alias['ωκεανογρ'] = { lab = 'ωκεανογραφία' }
	alias['ωκεαν'] = { lab = 'ωκεανογραφία' }

-- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: συντομογραφίες πληροφορικής - [[:Κατηγορία:Πληροφορική]]
alias['πληροφ'] = { lab = 'πληροφορική' }
alias['αντπρο'] = { lab = 'αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός' }
alias['βασδε'] = { lab = 'βάσεις δεδομένων' }
alias['γλπρο'] = { lab = 'γλώσσες προγραμματισμού' }
alias['γλώσσα προγραμματισμού'] = { lab = 'γλώσσες προγραμματισμού' }
alias['διαδ'] = { lab = 'διαδίκτυο' }
alias['διαδικτ αργκό'] = { lab = 'διαδικτυακή αργκό' }
alias['δικυπ'] = { lab = 'δίκτυο υπολογιστών' }
alias['επυπ'] = { lab = 'επιστήμη υπολογιστών' }
	alias['επιστυπ'] = { lab = 'επιστήμη υπολογιστών' }
alias['κανεκφ'] = { lab = 'κανονικές εκφράσεις' }
	alias['regex'] = { lab = 'κανονικές εκφράσεις' }
	alias['regexp'] = { lab = 'κανονικές εκφράσεις' }
alias['λγσμ'] = { lab = 'λογισμικό' }
alias['μτγλ'] = { lab = 'μεταγλώττιση' }
alias['προγρ'] = { lab = 'προγραμματισμός' }
alias['υλυπ'] = { lab = 'υλικό υπολογιστή' }

return alias