ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ Οἰανθεῖς
      γενική τῶν Οἰανθέων
      δοτική τοῖς Οἰανθεῦσῐ(ν)
    αιτιατική τοὺς Οἰανθέᾱς
     κλητική ! Οἰανθεῖς
Δεν καταγράφονται καταλήξεις πληθυντικού σε -ῆς.
3η κλίση, ομάδα 'βασιλεύς', Κατηγορία 'Ἀντιοχεύς' όπως «Ἀντιοχεύς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Οἰανθεῖς < Οἰάνθεια

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

Οἰανθεῖς αρσενικό στον πληθυντικό (ελληνιστική κοινή)