Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'μετριόφρων' (νέα ελληνικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά » ... Επίθετα κατά την κλίση » ομάδα: -ων / -ονας » μετριόφρονας
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο μετριόφρων
μετριόφρονας
η μετριόφρων το μετριόφρον
      γενική του μετριόφρονος
μετριόφρονα
της μετριόφρονος του μετριόφρονος
    αιτιατική τον μετριόφρονα τη μετριόφρονα το μετριόφρον
     κλητική μετριόφρων
μετριόφρονα
μετριόφρων μετριόφρον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι μετριόφρονες οι μετριόφρονες τα μετριόφρονα
      γενική των μετριοφρόνων των μετριοφρόνων των μετριοφρόνων
    αιτιατική τους μετριόφρονες τις μετριόφρονες τα μετριόφρονα
     κλητική μετριόφρονες μετριόφρονες μετριόφρονα
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
ομάδα '-ων-ονας', Κατηγορία όπως «μετριόφρονας» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Λόγια επίθετα σε -ων, -ων, -ον με γενική -ονος.
Νεότεροι τύποι, του αρσενικού σε -ονας (Κατηγορία 'μετριόφρονας')

ο μετριόφρων ή ο μετριόφρονας, η μετριόφρων, το μετριόφρον


Περισσότερα στο Παράρτημα

για τους συντάκτες: {{el-κλίση-'μετριόφρων'}}