Πρότυπο:el-κλίση-'μετριόφρων'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο μετριόφρων
μετριόφρονας
η μετριόφρων το μετριόφρον
      γενική του μετριόφρονος
μετριόφρονα
της μετριόφρονος του μετριόφρονος
    αιτιατική τον μετριόφρονα τη μετριόφρονα το μετριόφρον
     κλητική μετριόφρων
μετριόφρονα
μετριόφρων μετριόφρον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι μετριόφρονες οι μετριόφρονες τα μετριόφρονα
      γενική των μετριοφρόνων των μετριοφρόνων των μετριοφρόνων
    αιτιατική τους μετριόφρονες τις μετριόφρονες τα μετριόφρονα
     κλητική μετριόφρονες μετριόφρονες μετριόφρονα
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα '-ων-ονας', Κατηγορία όπως «μετριόφρων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο κλίσης για λόγια επίθετα σε -ων, -ων, -ον, με γενική -ονος. Εμφανίζονται και οι νεότεροι τύποι του αρσενικού σε -ονας. Γράφουμε

{{el-κλίση-'μετριόφρων'}}


Όταν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ων, εντάσσει στην

Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'μετριόφρων' (νέα ελληνικά)


Αν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ονας, εντάσσει στην

Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'μετριόφρονας' (νέα ελληνικά)
↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο αιδήμων η αιδήμων το αιδήμον
      γενική του αιδήμονος της αιδήμονος του αιδήμονος
    αιτιατική τον αιδήμονα την αιδήμονα το αιδήμον
     κλητική αιδήμων αιδήμων αιδήμον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι αιδήμονες οι αιδήμονες τα αιδήμονα
      γενική των αιδημόνων των αιδημόνων των αιδημόνων
    αιτιατική τους αιδήμονες τις αιδήμονες τα αιδήμονα
     κλητική αιδήμονες αιδήμονες αιδήμονα
ομάδα '-ων-ονας', Κατηγορία όπως «αιδήμων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Σε μερικά αρχαιόπρεπα μπορούμε να αφαιρέσουμε τους νεότερους τύπους με

{{el-κλίση-'μετριόφρων'|αρσ2=-}}
Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'αιδήμων' (νέα ελληνικά)

Παράμετροι επεξεργασία

  • |αρσ2=-   Αφαιρούμε τους νεότερους τύπους του αρσενικού σε -ονας
  • |αρσ2=-|γε2=α   Αφαιρούμε τον νεότερο τύπο του αρσενικού σε -ονας, αλλά διατηρούμε τον νεότερο τύπο στη γενική ενικού
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

  • Για το νοήμων, νοήμονας με όλους τους τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'μετριόφρων'}}
  • Για λήμμα χωρίς νεότερους τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'μετριόφρων'|αρσ2=-}}
  • Για λήμμα με νεότερο τύπο αρσενικού μόνο στη γενική ενκού, γράφουμε {{el-κλίση-'μετριόφρων'|αρσ2=-|γε2=α}}


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.