Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κατάληξη αρσενικών επιθέτωνΕπεξεργασία

-ηρός, ηρή, ηρό ( < από αρχαία ελληνική κατάληξη -ηρός, -ηρά, -ηρόν), κατάληξη που δηλώνει ότι κάποιος έχει σε μεγάλο βαθμό την ιδιότητα που δηλώνει το πρώτο συνθετικό, ότι έχει πλησμονή, είναι πλήρης του πρώτου συνθετικού