Παράρτημα:Τοπωνύμια

Δείτε: Κατηγορία:Τοπωνύμια (νέα ελληνικά)

Σ' αυτό το παράρτημα δίνονται εισαγωγικά και ενημερωτικά σχόλια, βιβλιογραφία και πηγές σχετικά με λήμματα του Βικιλεξικού για τοπωνύμια, ονόματα τόπων

ΌροιΕπεξεργασία

Είδη:

Κριτήρια συμπερίληψηςΕπεξεργασία

Το παρακάτω κείμενο είναι επεξηγηματικό. Το ισχύον κείμενο για τα κριτήρια συμπερίληψης είναι το Βικιλεξικό:Κριτήρια συμπερίληψης

  • Η χρήση τοπωνυμίων όπως καταγράφεται σε κείμενα (λογοτεχνικά, ιστορικά). Για την αρχαία περίοδο, και σε επιγραφές.
  • Για νεότερες περιόδους, όπως καταγράφονται σε κείμενα (είτε σε έντυπα, είτε σε ψηφιακά μέσα) ή σε κρατικούς καταλόγους και υπηρεσίες πολεοδομίας.
  • Ξένα τοπωνύμια: περιλαμβάνονται όταν καταγράφονται σε κείμενα και επίσημους καταλόγους είτε προσαρμοσμένα στη γλώσσα-αποδέκτρια όπως Υόρκη (νέα ελληνικά), Athens (αγγλικά), είτε απροσάρμοστα (Γιορκ, Athina).

ΓραμματικήΕπεξεργασία

Σε όλες τις γλώσσες:

Στις γλώσσες που διαθέτουν κλιτικό σύστημα:

ΟρθογραφίαΕπεξεργασία

Στις γλώσσες που διακρίνουν κεφαλαία και πεζά γράμματα

Μεταγραφές τοπωνυμίων: ακολουθούνται οι συμβάσεις μεταγραφών ξένων λέξεων που ισχύουν για κάθε γλώσσα ή σύστημα γραφής.

Νέα ελληνικάΕπεξεργασία

Ελληνικά τοπωνύμια στο Βικιλεξικό: όπως έχουν καταγραφεί επίσημα, αλλά αναφορά και σε παρωχημένες γραφές.

Για τη μεταγραφή ξένων τοπωνυμίων, στο Βικιλεξικό ακολουθούνται οι κανόνες όπως περιγράφονται

Εφόσον υπάρχουν σε ελληνικά κείμενα, καταγράφονται υπάρχουσες ή καθιερωμένες γραφές ή εξελληνισμένα ονόματα (Μισσισσιπής)

Για τοπωνύμια με ελάχιστες αναφορές στα Ελληνικά, ισχύει η σύμβαση της απλοποιημένης γραφής (Μισισίπι Μισισιπής) (Δείτε, Παράρτημα:Ονόματα και επώνυμα στα ελληνικά#Ορθογραφία).

Για τους συντάκτεςΕπεξεργασία

Δείτε τα πρότυπα

και

ΑναφορέςΕπεξεργασία


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • κεφάλαιο 10.5.2. Τοπωνύμια - Διοργανικό Εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων (europa.eu)
  • Παπαναστασίου, Γιώργος. Νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 2008 (1η έκδοση) ΙSBN 978‑960‑231‑131‑8

ΔεδομέναΕπεξεργασία