Δείτε επίσης: ἰσοβαρής

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο ισοβαρής η ισοβαρής το ισοβαρές
      γενική του ισοβαρούς* της ισοβαρούς του ισοβαρούς
    αιτιατική τον ισοβαρή την ισοβαρή το ισοβαρές
     κλητική ισοβαρή(ς) ισοβαρής ισοβαρές
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι ισοβαρείς οι ισοβαρείς τα ισοβαρή
      γενική των ισοβαρών των ισοβαρών των ισοβαρών
    αιτιατική τους ισοβαρείς τις ισοβαρείς τα ισοβαρή
     κλητική ισοβαρείς ισοβαρείς ισοβαρή
* Και προφορικός τύπος σε -ή στη γενική ενικού αρσενικού, ή και θηλυκού
Κατηγορία όπως «συνεχής» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

  Ετυμολογία επεξεργασία

ισοβαρής < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική ἰσοβαρής. Μορφολογικά αναλύεται σε ισο- + -βαρής.

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /i.so.vaˈɾis/
τυπογραφικός συλλαβισμός: ι‐σο‐βα‐ρής

  Επίθετο επεξεργασία

ισοβαρής, -ής, -ές (χωρίς παραθετικά)

 1. που έχει ίσο βάρος με κάτι άλλο
 2. (μεταφορικά) που έχει την ίδια βαρύτητα, την ίδια σημασία ή σπουδαιότητα ή εγκυρότητα με κάτι άλλο
  ※  […] για την ίδια λέξη συμβαίνει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ισοβαρείς ετυμολογίες.
  Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  Εισαγωγή, σελ.16.
 3. (μετεωρολογία, για καμπύλες μετεωρολογικού χάρτη) που ενώνει σημεία με ίδια βαρομετρική πίεση
  → δείτε τους όρους ισοβαρής γραμμή και ισοβαρής καμπύλη
  → δείτε και τη λέξη ισαλλοβαρής
 4. (φυσική, για καμπύλες διαγραμμάτων) που ενώνει σημεία με την ίδια πίεση
 5. (χημεία, για στοιχεία) που έχει το ίδιο ατομικό βάρος αλλά διαφορετικό ατομικό αριθμό
  → δείτε και τη λέξη  ουσιαστικοποιημένο: τα ισοβαρή

Άλλες μορφές επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

→ και δείτε τις λέξεις ίσος και βάρος

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. ισοβαρής - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998) του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη (συντομογραφίες-σύμβολα). Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 2. ισοβαρήςΧαραλαμπάκης, Χριστόφορος (επιμέλεια) (2014). Χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.  (ψηφιοποιημένη έκδοση από το 2023, συντομογραφίες-σύμβολα)