Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως η ομάδα 'νεανίας' (αρχαία ελληνικά)

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική νεανίᾱς οἱ νεανίαι
      γενική τοῦ νεανίου τῶν νεανιῶν
      δοτική τῷ νεανί τοῖς νεανίαις
    αιτιατική τὸν νεανίᾱν τοὺς νεανίᾱς
     κλητική ! νεανί νεανίαι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  νεανί
γεν-δοτ τοῖν  νεανίαιν
Το φωνήεν της παραλήγουσας είναι βραχύ.
1η κλίση, ομάδα 'νεανίας', Κατηγορία 'νεανίας' όπως «νεανίας» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Όλες οι λέξεις των κατηγοριών που ανήκουν στην ομάδα.
1η κλίση - παροξύτονα αρσενικά σε -ας


Περισσότερα στο Παράρτημα


για τους συντάκτες: προσδιορισμός προσωδίας για δίχρονες παραλήγουσες:

  • Όταν η παραλήγουσα έχει δίχρονο φωνήεν που είναι μακρό: προσθέτουμε |δίχρ=μ}}
  • Όταν η παραλήγουσα έχει δίχρονο φωνήεν που είναι βραχύ: προσθέτουμε |δίχρ=β}}
    Για τα -ίας & -ίδας θεωρείται αυτομάτως από το σύστημα ως βραχεία η παραλήγουσα
  • Άγνωστη προσωδία δίχρονου με |δίχρ=?}} Κατηγορία:Λέξεις με άγνωστη προσωδία (αρχαία ελληνικά)
για τους συντάκτες: {{grc-κλίση-'νεανίας'}}