Αρχικοί
χρόνοι
Φωνή
Eνεργητική
Φωνή
Μέση & Παθητική
Ενεστώτας  -ῥήγνῡμι   ῥήγνῠμαι 
Παρατατικός  -ἐρρήγνυν, -ἐρρήγνυον   ἐρρηγνύμην 
Μέλλοντας  -ῥήξω   ῥήξομαι & ῥαγήσομαι 
Αόριστος  ἔρρηξα   -ἐρρηξάμην & ἐρράγην, ἐρρήχθην 
Παρακείμενος  -ἔρρηγμαι -ἔρρωγα -ἔρρηχα 
Υπερσυντέλικος  -ἐρρώγειν 
Συντελ.Μέλλ.
Οι παύλες σημαίνουν ότι οι αντίστοιχοι τύποι απαντούν μόνον ως συνθετικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ῥήγνυμι < ρίζα *ϝράγ- και *ϝρήγ + πρόσφυμα -νυ- και με μετάπτωση το θέμα ῥωγ- < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *wreh₁ǵ-. Συγγενεή: λατινική frango, αγγλοσαξονική brecan, αγγλική break

ῥήγνυμι (& ῥηγνύω)

  1. διαρρηγνύω
  2. διαρρηγνύω τις τάξεις των εχθρών, διασπώ το μέτωπο
  3. σπάζω, συντρίβω
  4. εγείρω, διεγείρω
  5. βγάζω (φωνή)
  6. χτυπώ και ρίχνω κάτω
  7. αφήνω κάποιον ελεύθερο
  8. ξεσπάω

Συγγενικά

επεξεργασία

σύνθετα του ρήματος

άλλα σύνθετα

Δείτε επίσης

επεξεργασία

συγγενικά στα νέα ελληνικά: