Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική συνείδηση συνειδήσεις
γενική συνείδησης
& συνειδήσεως
συνειδήσεων
αιτιατική συνείδηση συνειδήσεις
κλητική συνείδηση συνειδήσεις

  Ετυμολογία Επεξεργασία

συνείδηση < αρχαία ελληνική συνείδησις < σύν + εἴδησις < οἶδα

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ΔΦΑ : /si.ˈni.ði.si/

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

συνείδηση θηλυκό
λογίως μόνο στον ενικό

 1. (φιλοσοφία), (νευροεπιστήμες) αυτοεπίγνωση και αισθητηριακή βιωματικότητα
  (επαρκής βαθμός βιωματικότητας απαιτείται και στην επιγνωστική συνείδηση)
  • η αυτοεπίγνωση, η επίγνωση του εαυτού και του περιβάλλοντος και των μεταξύ τους συσχετισμών κι ορίων
 2. (ιατρική) εγερτική συνείδηση: βαθμός επαρκούς εγρήγορσης, αισθητηριακή βιωματικότητα χωρίς αναγκαστικά αναλυτικό αυτοεπιγνωστικό στοχασμό
 3. η ηθική αντίληψη, ηθική νόρμα, αποδεκτό συμπεριφορικό μοτίβο
 4. η επίκτητη πίστη σε ιδέες, ιδανικά, αξίες, αρχές, σκοπό ή ομάδα και η ταύτιση του εαυτού με αυτά (τα ιδανικά)
 5. η πρωταρχική συντονισμένη αντίδραση (και μετρήσημη σε fMRI) του εγκεφάλου σε ερέθισμα εξωτερικό ή εσωτερικό (σκέψη) - πλήν της παρεγκεφαλίδας (διότι όταν λείπει δεν μεταβάλλεται η συνείδηση)
  • υπάρχουν πολλές βαθμίδες συνειδητότητας
  • όταν δεν υπάρχει μετρήσημη εγκεφαλική αντίδραση δεν υπάρχει συνειδητότητα (συνειδητότητα υπάρχει και όταν το άτομο είναι ξύπνιο διότι εμφανίζει μετρήσιμα μοτίβα συντονισμένων παλμών)
  • όταν οι νευρικοί παλμοί είναι ασυντόνιστοι δεν υπάρχει συνείδηση, ενώ όταν η νευρική δράση είναι υπερβολικά συντονισμένη έχουμε επιληψία - η συνείδηση προκύπτει από αλληλουχική νευρική διέγερση αλλά όχι απόλυτα ταυτισμένη νευρική δράση (διότι απλώς παράγει σπασμούς και όχι βαθμίδες νόησης και επίγνωσης)
  • άτομα χωρίς ιππόκαμπο δεν μπορούν να σχηματίσουν μακροπρόθεσμες μνήμες, εάν ο υπόλοιπος εγκέφαλος είναι υγιής εμφανίζουν συνείδηση και βραχύχρονη διαδικαστική μνήμη (κυρίως στον μετωπιαίο λοβό) συνήθως λίγων δευτερολέπτων (μπορούν να ολοκληρώσουν μικρή ζωγραφιά) (σε περίπτωση που υπάρχει τεράστια εγκεφαλική βλάβη και δεν εμφανίζεται ούτε διαδικαστική/μη καταγραφική μνήμη, η συνειδητότητα ελαττώνεται ραγδαία ή δεν υπάρχει [δεν έχουν όλοι οι ασθενείς τις ίδιες βλάβες])

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

Ο όρος συνείδηση όταν δεν αφορά την ευσυνειδησία ή την εγερτική συνείδηση (= βασική συνειδητότητα) είναι φιλοσοφικός και προσεγγιζόταν στο παρελθόν με καθαρές διαλεκτικές έννοιες. Η «αυτοεπίγνωση του εγώ» (της υπόστασης, κτλ.) επιστημονικά αποτελεί διαδικασία και όχι αυτούσια έννοια. Κάποιοι ορίζουν την συνείδηση ως το πρώτο στάδιο επίγνωσης του κόσμου και άλλοι προαπαιτούν την ύπαρξη ανώτερων εγκεφαλικών διεργασιών. Το «πρόβλημα ορισμού της συνείδησης» θεωρείται από πολλούς ψευδοπρόβλημα αρχαϊκής ορολογίας. Συχνά προκύπτουν διαφωνίες λεξιλογικές και όχι βιοφυσιολογικής φύσης, λόγω της χρήσης της λέξης υπό ποικίλα πλαίσια.

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

ΑντώνυμαΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία