Δείτε επίσης: συν, συν-

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

σύν < παράλληλος παλαιός αττικός τύποςξύν, αβέβαιης ετυμολογίας αλλά πιθανόν συγγενούς ρίζας με τη λέξη κοινός και ίσως με τη λατινική cum (με) • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;   → δείτε και  σύν στο αγγλικό Βικιλεξικό

  Πρόθεση επεξεργασία

σύν

 1. με κάποιον, με τη συνοδεία του, με τη συνδρομή του, ομού, από κοινού, συγχρόνως
  σὺν θεῷ
  οἱ σύν αὐτῷ (οι φίλοι, οι οπαδοί του)
  θύελλαι σὺν βορέῃ και ἄνεμος σὺν λαίλαπι
 1. περιλαμβανομένου και ...
  τοῦ Πειραιῶς συν Μουνυχίᾳ (του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένης και της Μουνιχίας)
 2. μη περιλαμβανομένου, επιπλέον, το συν αθροιστικά
  ἔξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ (έξη χωρίς εμένα, που ήμουν ο έβδομος, έξη συν ένας εγώ, επτά)
  αἱ γὰρ καμπαὶ τέτταρες, ἢ δύο σύν τοῖς πτερυγίοις
 3. μέσον, τρόπο
  πλοῦτον ἐκτήσω σὺν αἰχμῇ
  σὺν δίκᾳ (με δίκαιο τρόπο, δηλαδή δικαίως)

Άλλες μορφές επεξεργασία

και δείτε

Συνώνυμα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία