Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

conscience (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η συνείδηση, η γνώση που επιτρέπει στο άτομο να διακρίνει το ηθικά καλό από το ηθικά κακό
  a guilty conscience - ενοχή συνείδηση
  He has a clear/calm conscience.
  Έχει καθαρή/ήσυχη τη συνείδησή του.
  He has a heavy conscience.
  Έχει βαριά τη συνείδησή του.
  I have a weight/burden on my conscience.
  Έχω ένα βάρος στη συνείδηση.
  Money corrupts consciences.
  Το χρήμα διαφθείρει τις συνειδήσεις.
 2. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η ενοχή, αίσθημα ενοχής για κάτι που έχω κάνει ή δεν έχω κάνει
  His conscience is haunting him.
  Τον καταδιώκουν οι ενοχές.
   συνώνυμα: guilt
 3. (μη μετρήσιμο) η συνείδηση, το γεγονός ότι συμπεριφέρομαι με τρόπο που θεωρώ σωστό, παρόλο που αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
  I am following/listening to my voice of conscience.
  Ακολουθώ/ακούω τη φωνή της συνείδησής μου.
  I can’t compromise my conscience.
  Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την συνείδησή μου.

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΓαλλικά (fr) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

conscience (fr)

Εκφράσεις επεξεργασία