Αγγλικά (en) επεξεργασία

παραθετικά
θετικός conscientious
συγκριτικός more conscientious
υπερθετικός most conscientious

  Επίθετο επεξεργασία

conscientious (en)

 • ευσυνείδητος, ηθικά συνειδησιακός
  He is a conscientious employee/craftsman/doctor/teacher.
  Είναι ευσυνείδητος υπάλληλος/τεχνίτης/γιατρός/δάσκαλος.
  A conscientious driver would not leave the victim helpless.
  Ένας ευσυνείδητος οδηγός δε θα εγκατέλειπε αβοήθητο το θύμα του.
  He did a very conscientious job.
  Έκανε μια πολύ ευσυνείδητη δουλειά.

Σύνθετα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία