Παράρτημα:Γραμματοσειρές (ελληνικά)

ελληνικό αλφάβητο
Greek alphabet alpha-omega.svg
 Α  α     άλφα / ἄλφα Ν ν   νι / νῦ
 Β  β  ϐ   βήτα / βῆτα Ξ ξ   ξι / ξεῖ, ξῖ, ξῦ
 Γ γ   γάμα / γάμμα Ο ο   όμικρον / ὂ μικρόν, (οὖ)
 Δ δ   δέλτα Π π ϖ  πι / πεῖ, πῖ
 Ε ε   έψιλον / ἒ ψιλόν, (εἶ) Ρ ρ ϱ ρο / ῥῶ
 Ζ ζ   ζήτα / ζῆτα Σ σ/ς   σίγμα / σῖγμα
 Η η   ήτα / ἦτα Τ τ   ταυ / ταῦ
 Θ θ ϑ θήτα / θῆτα Υ υ   ύψιλον / ὖ ψιλόν, ()
 Ι ι   γιώτα, ιώτα / ἰῶτα Φ φ ϕ φι / φεῖ, φῖ
 Κ κ ϰ κάπα / κάππα Χ χ   χι / χεῖ, χῖ
 Λ λ   λάμδα, λάμντα, λάβδα Ψ ψ   ψι / ψεῖ, ψῖ
 Μ μ   μι / μῦ Ω ω   ωμέγα / ὦ μέγα, ()
Παρωχημένα γράμματα
 Ϝ ϝ   δίγαμμα  Ϻ ϻ   σαν
 Ϛ ϛ   στίγμα  Ϸ ϸ   σω
 Ϡ ϡ   σαμπί  Ͳ ͳ   παλαιό σαμπί
 Ϙ ϙ   κόππα  Ϟ ϟ   μεταγενέστερο κόππα
 Ͱ ͱ   ἧτα (δασυνόμενο)  Ϲ  ϲ   μηνοειδές σίγμα
 Ϗ ϗ   και  Ȣ ȣ   ου
 Ͷ ͷ   παμφυλιακό δίγαμμα        


Με διακριτικάΕπεξεργασία

· · άνω τελεία
Γράμματα που έχουν διακριτικά

Σε σειράΕπεξεργασία

Γραμματοσειρά Palatino linotype

α ᾳ ά ᾴ ὰ ᾲ ᾶ ᾷ ἀ ᾀ ἄ ᾄ ἂ ᾂ ἆ ᾆ ἁ ᾁ ἅ ᾅ ἃ ᾃ ἇ ᾇ ᾰ ᾱ ε έ ὲ ἐ ἔ ἒ ἑ ἕ ἓ η ῃ ή ῄ ὴ ῂ ῆ ῇ ἠ ᾐ ἤ ᾔ ἢ ᾒ ἦ ᾖ ἡ ᾑ ἥ ᾕ ἣ ᾓ ἧ ᾗ ι ί ὶ ῖ ἰ ἴ ἲ ἶ ἱ ἵ ἳ ἷ ϊ ΐ ῒ ῗ ῐ ῑ ο ό ὸ ὀ ὄ ὂ ὁ ὅ ὃ υ ύ ὺ ῦ ὐ ὔ ὒ ὖ ὑ ὕ ὓ ὗ ϋ ΰ ῢ ῧ ῠ ῡ ω ῳ ώ ῴ ὼ ῲ ῶ ῷ ὠ ᾠ ὤ ᾤ ὢ ᾢ ὦ ᾦ ὡ ᾡ ὥ ᾥ ὣ ᾣ ὧ ᾧ ῤ ῥ Ῥ

Α ᾼ Ά Ὰ Ἀ ᾈ Ἄ ᾌ Ἂ ᾊ ᾊ Ἆ ᾎ Ἁ ᾉ Ἅ ᾍ Ἃ ᾋ Ἇ ᾏ Ᾰ Ᾱ Ε Έ Ὲ Ἐ Ἔ Ἒ Ἑ Ἕ Ἓ Η ῌ Ή Ὴ Ἠ ᾘ Ἤ ᾜ Ἢ ᾚ ᾚ Ἦ ᾞ Ἡ ᾙ Ἥ ᾝ Ἣ ᾛ Ἧ ᾟ Ι Ί Ὶ Ἰ Ἴ Ἲ Ἶ Ἱ Ἵ Ἳ Ἷ Ῑ Ῐ Ο Ό Ὸ Ὀ Ὄ Ὂ Ὁ Ὅ Ὃ Υ Ύ Ὺ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ῡ Ῠ Ω ῼ Ὼ Ὠ ᾨ Ὤ ᾬ Ὢ ᾪ Ὦ ᾮ Ὡ ᾩ Ὥ ᾭ Ὣ ᾫ Ὧ ᾯ

ΠίνακαςΕπεξεργασία

Γραμματοσειρά default: γράμματα με διακριτικά σημάδια

πνεύμα τόνος φωνήεν ρο
υπογεγραμμένη
προσγεγραμμένη
α ε η ι ο υ ω ρ
Α Ε Η Ι Ο Υ Ω Ρ
οξεία/τόνος ά έ ή ί ό ύ ώ
Ά Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ
βαρεία
περισπωμένη
ψιλή ᾿
᾿
οξεία/τόνος
βαρεία
περισπωμένη
δασεία
οξεία/τόνος
βαρεία
περισπωμένη
Ἷ
διαλυτικά ¨ ϊ ϋ
¨ Ϊ Ϋ
οξεία/τόνος ΅ ΐ ΰ
¨
βαρεία
¨
περισπωμένη
¨
μακρό ˉ
ˉ
βραχύ ˘
˘

ΠαρωχημέναΕπεξεργασία

Λέξεις όπως εμφανίζονται σε παλαιά χειρόγραφα με τους παρακάτω χαρακτήρες δεν λημματοποιούνται. Μπορούν να γραφτούν ενδεικτικά σε παραθέματα από πολύ παλαιές εκδόσεις.

Ϝ ϝ (δίγαμμα), Ͷ ͷ (παμφυλιακό δίγαμμα), Ϙ ϙ (κόππα), Ϟ ϟ (μεταγενέστερο κόππα), Ϡ ϡ (σαμπί), Ϛ ϛ (στίγμα)

άλλα: ϗ ϐ ϵ ϑ ϰ ϖ ϱ   ϒ ϕ

μηνοειδές σίγμα: Ϲ   ϲ

ΟΥ:ȣ     ου:Ȣ Ȣ́ ȣ̂


Για γραφή παύλας πάνω από γράμμα(τα) overbar ή overline όπως σε ελληνιστικές Γραμματικές ή στη μεσαιωνική αρίθμηση, γράφουμε π.χ.

<span style="text-decoration:overline;">ας</span>

που εμφανίζει ας