Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ῥῶ ουδέτερο

  • το ρο, το δέκατο έβδομο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου