Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

ῥῶ ουδέτερο

  • το ρο, το δέκατο έβδομο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου