(Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

Δείτε και τα κυριλλικά: и, И Ͷ

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

ͷ
ͷ decimal
ͷ Unicode (U+0377)
GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA
δείτε και το
κεφαλαίο Ͷ
επίσης, το κυριλλικό и

  Ετυμολογία επεξεργασία

ͷ < λείπει η ετυμολογία

  Σύμβολο επεξεργασία

ͷ (κεφαλαίο: Ͷ)

Σημειώσεις επεξεργασία

ΔΦΑ : /w/ (υποθετική προφορά)
  • στην αλφαβητική σειρά, μεταξύ του έψιλον και του ζήτα
ελληνικό αλφάβητο
 
ͷ   &#x0377; Unicode (U+0377)
ͷ   &#887;   decimal
 Α  α     άλφα / ἄλφα Ν ν   νι / νῦ
 Β  β  ϐ   βήτα / βῆτα Ξ ξ   ξι / ξεῖ, ξῖ, ξῦ
 Γ γ   γάμα / γάμμα Ο ο   όμικρον / ὂ μικρόν, (οὖ)
 Δ δ   δέλτα Π π ϖ  πι / πεῖ, πῖ
 Ε ε   έψιλον / ἒ ψιλόν, (εἶ) Ρ ρ ϱ ρο / ῥῶ
 Ζ ζ   ζήτα / ζῆτα Σ σ/ς   σίγμα / σῖγμα
 Η η   ήτα / ἦτα Τ τ   ταυ / ταῦ
 Θ θ ϑ θήτα / θῆτα Υ υ   ύψιλον / ὖ ψιλόν, ()
 Ι ι   γιώτα, ιώτα / ἰῶτα Φ φ ϕ φι / φεῖ, φῖ
 Κ κ ϰ κάπα / κάππα Χ χ   χι / χεῖ, χῖ
 Λ λ   λάμδα, λάμντα, λάβδα Ψ ψ   ψι / ψεῖ, ψῖ
 Μ μ   μι / μῦ Ω ω   ωμέγα / ὦ μέγα, ()
Παρωχημένα γράμματα
 Ϝ ϝ   δίγαμμα  Ϻ ϻ   σαν
 Ϛ ϛ   στίγμα  Ϸ ϸ   σω
 Ϡ ϡ   σαμπί  Ͳ ͳ   παλαιό σαμπί
 Ϙ ϙ   κόππα  Ϟ ϟ   μεταγενέστερο κόππα
 Ͱ ͱ   ἧτα (δασυνόμενο)  Ϲ  ϲ   μηνοειδές σίγμα
 Ϗ ϗ   και  Ȣ ȣ   ου
 Ͷ ͷ   παμφυλιακό δίγαμμα        

  Σύμβολο επεξεργασία

ͷ (κεφαλαίο: Ͷ)

Σημειώσεις επεξεργασία

ΔΦΑ : /t͡sʼ/ (υποθετική προφορά)

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • → δείτε και το γράμμα σ̱

  Σύμβολο επεξεργασία

ͷ (κεφαλαίο: Ͷ)

Δείτε επίσης επεξεργασία