Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

λάμντα ουδέτερο άκλιτο

→ δείτε τη λέξη λάμδα